Daglig leder Sverre Sætre i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening vil ikke svartmale situasjonen, men mener næringslivet i regionen allerede merker konjunkturnedgangen.

– Mange entreprenørbedrifter merker ordrenedgang. Men flere har reserver stående, og bygg- og anlegg har nok å gjøre ut neste år, men så må det komme nye oppdrag. Vi setter vår lit til at det offentlige hoster opp nye prosjekter, sier Sætre.Han håper ny E6 gjennom Gudbrandsdalen kommer inn i Nasjonal Transportplan for 2010. Det er også godt nytt at Sør-Fron og Nord-Fron kommune har gått sammen om å bygge et badeanlegg til 60-70 millioner kroner.

Innen hyttemarkedet er det betydelig reduksjon allerede, mener Sætre.

– Det er ikke tvil om at hyttemarkedet går tøffe tider i møte. Maskinentreprenørene er mindre i fjellet nå. Men lavere renter kan stanse nedgangen i salget. Uansett er det viktig å være omstillingsvillig og se seg om etter nye bransjer, sier Sætre.