I 1977 sto to amerikanske isklatrere og skuet opp den nesten 300 meter høye Vettisfossen. Den ene, Henry Barber, fortalte siden hvor skremt han ble over de voldsomme isfallene. Fossen er den høyeste uregulerte fossen i Nord-Europa og ble fredet allerede i 1924.

I Norge har vi høyere fossefall, men de er regulert i forbindelse med kraftproduksjon. Og nettopp vannkraftutbyggingen har vært særlig stor i Hordaland og Sogn og Fjordane, som tilsammen står for nesten en fjerdedel av Norges vannkraftproduksjon.

Kraft var vanskelig å eksportere direkte. For å utnytte kraftressursene ble det etablert lokale virksomheter innen prosessindustri. Hordaland er blant de mest industriintensive fylkene, med store andeler innenfor mange industribransjer. I Sogn og Fjordane er industrien særlig konsentrert innenfor metallindustri og kjemiske råvarer.

Men fylkene er ikke bare preget av fjell og kraft. Kystlinje med mange og dype fjorder har ført til at en femtepart av fisken dyrkes eller fiskes i disse to fylkene. Med en slik næringsstruktur er Hordaland vårt mest eksporttunge fylke når vi holder olje og gass utenom. Sogn og Fjordane kan ikke skilte med næringsmessige topplasseringer, men har til gjengjeld landets laveste registrerte ledighet. I denne rangeringen ligger Hordaland midt på treet.

Hordaland ligger i toppsjiktet over antall gaseller, men det skyldes i hovedsak mange innbyggere. Sogn og Fjordane har derimot relativt få innbyggere bak hver gaselle.

Og isklatrerne? Jo, fossen ble klatret og de fortalte siden at det føltes som om hele issøylen ristet av vannet som fór forbi på innsiden av isen. Fossen fryser ikke til hvert år og det skulle gå nesten 20 år før norske isklatrere kunne gjenskape bragden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.