Norsk gass er, og vil forbli utfordret av flere trender i det internasjonale markedet. Nå slår lave gasspriser direkte ut på verdien av de norske olje- og gassatsningene.

De store gassprosjektene Troll Gass, Ormen Lange og Snøhvit er felt somnå drar ned den totale beregnede verdien av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Dette kommer frem i en ny rapport fra analyseselskapet Wood Mackenzie.

"Troll Gass, Ormen Lange og Snøhvit-prosjektene har resultert i en betydelig nedgang i den totale verdien", heter det i rapporten.

Rapporten, som er lagd på oppdrag fra OED, har beregnet verdien av SDØE til 865 milliarder kroner per 1.1 2010. Rapporten antyder en verdiøkning på cirka 150 milliarder kroner siden 2008. Samtidig rapporteres det i samme periode å ha vært en markant kostnadsvekst på norsk sokkel og reduserte inntekter fra de store, norske gassfeltene.

Oljeanalytiker Anne Gjøen i Handelsbanken er ikke overrasket over at gass-satsningene trekker ned:

- Gassprisen har vært lav og har holdt seg lavere enn oljeprisen, da etterspørselen etter gass har holdt seg lavere enn olje, mye på grunn av at oljen jo er en internasjonal vare som brukes mye til transport. I tillegg har skifergass og andre nye prosjekter supplert gassleveranser nærmere markedene. Statoil har jo også satset forholdsvis mer på skifergass, noe som kan være fornuftig, sier Gjøen til DN Energi.

Lav gasspris kan komme til å ha betydelige konsekvenser for fremtidig inntekt fra norsk sokkel.

Gassproduksjonen er nemlig beregnet å passere produksjonen av olje innen 2011 i følge årsrapporten Norsk Petroleumsverksemd 2010 utgitt av Oljedirektoratet.

Les mer om nedgangen i LNG -satsingene her:

<b>Kan bruke milliarder i ødelagt marked</b>

På innsiden: Minner om Team Antonsens «Joker Nord»

- Milliardtap for Norge

Tror Shtokman skrinlegges (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.