- Her var vi kjempefornøyde da et samlet Storting i desember 2014 ble enig om å bevilge 10 milliarder kroner til Statkraft. Det er veldig overraskende at en nå tar vekk halve satsningen, sier Geir Pollestad (Sp) som er leder for Stortingets næringskomité.

Det var mandag ettermiddag at regjeringspartiene ble enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om statsbudsjettet for 2016. I avtalen blir en rekke påplusninger finansiert blant annet med økte utbytter fra statsselskapene. Fra Statkraft alene tar de fire borgerlige partiene 1,4 milliarder kroner neste år.

Mer utbytte i 2017 og 2018

Samtidig går det frem av en merknad at Statkraft må regne med å bidra på statsbudsjettene også for 2017 og 2018, slik at utbyttet over de tre årene kommer opp i fem milliarder kroner.

Pollestad viser til at vedtaket om utbytte kommer et snaut år etter at et samlet Storting vedtok å tilføre Statkraft 10 milliarder kroner. Fem av de ti milliardene ble gitt som en kapitaltilførsel, som går «under streken» i statsbudsjettet. De øvrige fem milliardene skulle komme i form av reduserte utbytter over årene 2016, 2017 og 2018. Det er disse utbytte-milliardene stortingsflertallet nå likevel ikke vil la det statlig eide energiselskapet beholde.

- Dette er en styring av et selskap som er helt uakseptabel. Hvis ikke statlige selskaper skal kunne forholde seg til enstemmige vedtak, mener jeg dette viser skvakheten med mindretallsregjering, sier Pollestad.

Etter enigheten om å tilføre Statkraft kapital, har selskapet varslet at det inntil videre ville skrinlegge et vindkraftprosjekt på Fosen i Trøndelag. Dette vakte sterke reaksjoner politisk, og Monica Mæland gikk langt i å antyde at det kunne bli aktuelt å trekke tilbake kapital hvis prosjektet ikke ble realisert. Statkraft har siden åpnet for å gå en ny runde om sin rolle i vindkraftprosjektet.

Krevende vindkraftprosjekt

- Det har vært penger som Statkraft har kunnet legge til grunn i sin investeringsplan. Dette gjør at jeg blir veldig urolig for prosjektet i Midt-Norge som allerede et krevende prosjekt. Jeg mener dette er tall som må frem i et budsjett man er opptatt av å fremstille som grønt, sier Pollestad.

I merknadene til budsjettavtalen skriver avtalepartene at det «vil være opp til selskapet å ta stilling hvordan investeringsplanen skal tilpasses de finansielle rammene». Samtidig er det lagt til en setning om at «det legges til grunn at fornybar kraft i Norge prioriteres».

Pollestad reagerer på formuleringen og viser til at det strider mot eierskapsprinsippene regjeringen normalt er opptatt av at skal gjelde for statlige selskaper. 

- Har statsråden tenkt i generalforsamling å instruere Statoil om en slik prioritering eller vil dette bare bli stående som et fromt ønske, sier han.

-Hvitvasking

Pollestad mener også det er problematisk at Stortinget på den ene siden overfører kapital «under streken» og deretter henter penger inn igjen som utbytte, som regnes som inntekt på statsbudsjettet.

- Dette er indirekte hvitvasking av oljepenger. I 2015 putter en penger inn i selskapet og året etter tar man store utbytter. Det er i beste fall veldig uryddig, sier Pollestad.

- En realitetsorientering

Utbyttet fra Statkraft lå ikke inne hverken i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett eller i tilleggsnummeret om finansiering av asylstrømmen. Høyres medlem i Næringskomiteen, Gunnar Gundersen, synes likevel grepet med å hente fem milliarder i utbytte fra Statkraft er «helt greit».

- Dette er en realitetsorientering og et signal til statkraft om at vi forventer lønnsomhet av investeringer i utlandet og at man bygger opp lønnsomme prosjekter innenlands, sier Gundersen.

- Hva mener du med realitetsorientering?

- Det har vært mye diskujon rundt Fosen. Statkraft signaliserte at selskapet la alle planer på is. Det lå som forutsetning for kapitalutvidelsen. Så her har det også blitt sådd tvil fra selskapets side. Det andre er at Norge er i en helt annen situasjon nå på grunn av flyktningkrisen og oljeprisen. Ethvert budsjett innebærer at man må tilpasse seg til situasjonen man er i. Det gjelder også for statlig eide selskaper. Jeg synes dette er helt greit i lys av det som har skjedd etter den kapitalutvidelsen, sier Gundersen.

Les også på DN.no i dag:

Kjos: - Et av de sprøeste forslagene jeg har sett på år og dag

Seniorøkonom: Oljeprissmellen kommer neste år - med full styrke

  Slik blir de nye bilavgiftene (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.