Utenriksminister Børge Brende (H) signerte avtalen med representanter fra FNs høykommissær for menneskerettigheter OHCHR i Genève mandag.

– I en tid da menneskerettighetene er utsatt for stadig økende press, er FNs og høykommissærens innsats uunnværlig, sier Brende om summen som er økt med 70 millioner kroner fra forrige periode 2011-2013.

Norge har ifølge UD vært blant de største bidragsyterne til høykommissæren i flere år.

Brende var i Genève mandag for å svare for menneskerettighetenes kår i Norge i FNs menneskerettsråd.

Mange innspill

Det var nok av innspill da 91 land stilte spørsmål og ga anbefalinger til Brende (H).

Albania ba Norge ratifisere barnekonvensjonens tillegg som gir barn klagerett til FNs barnekomité.

USA anbefalte en styrket lovdefinisjon av voldtekt for å gi kvinner bedre beskyttelse. Irland og Italia ba om begrenset bruk av isolasjon i fengslene.

– Vi er bekymret for kriminalitet motivert av fordommer mot minoriteter, sa Venezuela.

Unge asylsøkere

Mye var også skryt da Norge for andre gang var oppe til eksamen i FNs menneskerettsråd.

Men flere land tok opp situasjonen for unge asylsøkere og barn som forsvinner fra asylsentre, flere snakket om bekymring for hatefulle ytringer mot utsatte grupper, vold mot kvinner og lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Hviterussland var blant landene som satte søkelyset på integrering av innvandrere og romfolk. Israel var bekymret for antisemittisme. Kina snakket om samenes rettigheter.

Og en rekke land ba Norge sette fart i arbeidet med å opprette et uavhengig menneskerettssenter, noe Brende sier er i gang.

– Vi skal ha en uavhengig enhet som kan håndtere slike spørsmål, lovet Brende.

– Jeg kan forsikre dere om at den norske regjeringen skal fortsette å gi høy prioritet til å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge, sa Brende.

Les også:
- En fenomenal suksess
Slik vil en Norwegian-streik ramme deg
«Spøkelsesflyplass» åpner (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.