For å forstå og forklare koronakrisen trengs fakta. Gjennom det siste året har Navs faste ukes- og månedsrapporter vært en av hovedkildene til å ta tempen på økonomien, ikke bare nasjonalt, men helt ned på kommunenivå. Når Viken nå stenges ned, vet vi for eksempel at alpinkommunen Hol hadde 77 helt ledige i februar, tilsvarende 3,1 prosent av arbeidsstyrken, og fire ganger så mange som ett år før. Nav skal derfor ha all mulig ros for å ha klart å få ut mer statistikk det siste året, samtidig som etaten har vært tungt belastet med en rekke andre, høyt prioriterte oppgaver.

Men mye mangler. Hvor mange av de ledige i Hol var permitterte? Hvor mange var menn? Hvilken yrkesbakgrunn har de? Er ledigheten lav eller høy sammenholdt med tidligere nedturer? Hvor lenge har de vært ledige?

Nav vet. I Navs registre finnes svar på alt dette, og mer til. Men – for å være nokså direkte – er Navs datadeling for dårlig. Ifølge det nasjonale statistikkprogrammet som regjeringen vedtok rett før jul, skal Navs statistikk også vise utviklingen over tid. Men det Nav gir ut, er i praksis bare en skjermdump av situasjonen her og nå. Den som ønsker å vise utviklingen over tid, må selv finne frem én og én månedsrapport fra arkivet, og legge hvert enkelt tall manuelt inn i regneark. Ikke helt 2021. Arkivet er dessuten ufullstendig. Månedsrapportene fra finanskriseåret 2009 mangler.

Noe av dette bøtes på ved at SSB har noen NAV-tall i sin statistikkbank. Men disse seriene er korte, ikke oppdaterte, skiller ikke mellom permitterte og andre, og utelater masse detaljer.

Løsningen gir seg selv. Nav må få en statistikkbank, tilsvarende SSBs, der brukeren kan hente ut tidsserier etter ulike kjennetegn. Det er lett å forstå at dette ikke kan prioriteres nå, for Nav har adskillig mer presserende oppgaver enn denne, men før neste nedtur burde dette være på plass. Og selvfølgelig må statistikkbrudd da håndteres, og tallene ikke bli så detaljerte at de ender opp på individnivå. Men maskiner fikser slikt.

Dersom Nav selv ikke har ressurser til å aksle dette, bør egentlig Nav avgrense seg til å publisere nyhetsmeldingene («skjermdumpen»), og heller overlate alle historiske data til SSB og deres statistikkbank. Kanskje kan det også hentes ut noen synergigevinster av en slik overføring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.