Ifølge Gartner står it-bransjen for rundt to prosent av verdens CO2-utslipp, like mye som flyindustrien. En undersøkelse gjort av Norstat på vegne av pc- og serverprodusenten HP, viser imidlertid at de færreste norske bedrifter har noen miljøstrategi. De er heller ikke opptatt av om it-leverandøren har en grønn profil.

- Finanskrisen går over på et tidspunkt, det gjør ikke miljøkrisen. Du kan gjøre grep i organisasjonen som sparer miljøet, og det sparer også budsjettet ditt, sier salgsdirektør Britt Fidjestøl i HP Norge.

  Hun mener bedriftene fokuserer altfor mye på isolerte enkeltområder, og at det er nødvendig å sette mye mer fokus på helhetlige beslutninger. For eksempel er veldig mange it-sjefer opptatt av innkjøpsprisen på hver enkelt pc eller server, mens 80 prosent av kostnaden ved en it-investering er driftskostnader i løpet av produktets levetid.

Ett av områdene hvor Fidjestøl mener bedriftene kan spare mye penger, er på strøm og kjølekostnader. Den menneskelige kostnaden er den største kostnaden når it-systemene skal driftes, men strøm og kjøling kommer på en god andreplass.

Ifølge undersøkelsen vektlegger 76 prosent av de spurte bedriftene "i svært liten grad" kostnader knyttet til strøm og kjøling ved beslutninger om it-investeringer. Bare fire prosent av bedriftene har en egen miljøstrategi for it, og 65 prosent er ikke opptatt av om it-leverandøren har en grønn profil eller ikke.

Elvevann ga millionbesparelse
Men selv om resultatene kan virke nedslående, er det en viss bedring å spore. Det er for eksempel mer fokus på miljø i bedriftenes toppledelse i årets undersøkelse, sammenlignet med fjorårets.

Det er flere løsninger som kan bidra til strømbesparelser. En av løsningene er såkalte ”blade-servere”, en type servere som er laget for å bruke minst mulig plass. Disse serverne skal gi en strømbesparelse på rundt 40 prosent, og lønner seg hvis man har mer enn fem servere, ifølge Fidjestøl.

En annen løsning som kan gi redusert strømforbruk er å ta i bruk virtualiseringsløsninger for å utnytte kapasiteten til hver enkelt server mest mulig effektivt.

Ett av selskapene som har spart mye penger på å utnytte ressursene bedre og redusere strømforbruket, er ErgoGroup på Gjøvik. Ved å ta i bruk blade-servere og virtualiseringsløsninger kunne selskapet kaste ut 800 gamle servere og erstatte disse med 50 nye servere.

  Ettersom ErgoGroups datasenter ligger like ved en elv, kunne selskapet også ta i bruk innovative kjøleløsninger hvor de pumper inn elvevann og bruker dette til avkjøling av datarommene. Kjølevannet brukes så til oppvarming av andre deler av bygningen. Totalt sparer ErgoGroup strøm tilsvarende 75 husstander, eller 1,5 millioner kroner – samtidig som it-ressursene utnyttes enda bedre enn før.

Putter serveren i kjøleskapet
Universitetet i Tromsø (UIT) har også tatt i bruk ny teknologi for å spare penger og miljø.

I 2007 gikk UIT til innkjøp av Nordens største datamaskin, hvor målet var å få mest mulig regnekapasitet – men på en mest mulig energi- og kostnadseffektiv måte. De endte opp med en løsning bestående av 740 blade-servere og HPs såkalte ”Modular Cooling System”. Dette er en rackløsning hvor man kjøler ned kun serverne i stedet for hele rommet. Resultatet skal være en betydelig reduksjon i strømforbruket. Fidjestøl sammenligner det med å "putte serverene i kjøleskapet".

UIT regner med å spare 2,9 millioner kroner i årlige strømutgifter, ifølge HP.

Enkle, men effektive tiltak
Det er ikke bare store tiltak og investeringer i nye datasenterløsninger som virker. En fersk rapport fra Gartner viser at det å aktivere strømsparefunksjonene på de ansattes pc-er kan gi betydelige kostnadsbesparelser – og samtidig skåne miljøet. Det totale strømforbruket kan faktisk reduseres med så mye som 43 prosent, ifølge beregninger fra Gartner.

En bedrift med 2.500 pc-er kan spare hele 40.000 dollar (rundt 270.000 kroner) ved å aktivere strømsparefunksjonene som er standard på alle pc-er. Med norske strømpriser blir besparelsen noe lavere, men likevel betydelig.

- Det er mye fokus på strømforbruk i datasentrene, men pc-enes strømforbruk i en organisasjon kan også være betydelig, spesielt med tanke på stadig økende strømpriser, sier Analytiker Federica Troni i en pressemelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.