Det er umulig å spå hvor lenge Theresa May overlever som britisk statsminister. Men spørsmålene som betyr mest for utfallet av brexitforhandlingene har ikke lenger så mye å gjøre med Mays politiske overlevelse.

Gjør parlamentets sammensetning og folkeopinionen det mer eller mindre sannsynlig at Mays planer om en «hard brexit» blir virkelighet? Og hvis britene velger Mays agenda, kommer EU til å la dem redde ansikt ved å inngå et kompromiss av den typen som ble tilbudt Norge?

Et norskinspirert forhold til EU er den eneste modellen som kan tiltrekke seg støtte fra både folk og politikere i Storbritannia, uten at det truer grunnleggende EU-prinsipper eller får negative økonomiske konsekvenser på noen av sidene.