Når land handler med hverandre, fordeles tap og gevinst ofte ulikt mellom små og store. Selv under ideelle forhold er denne sammenhengen dårlig nytt for Storbritannia, som må etablere nye handelsavtaler med EU og andre land nå. Og dagens situasjon er langt fra ideell.

Økonomisk teori sier at handelsbarrierer skader begge parter. Men økonomiske prinsipper forutsier også at tapene blir mindre for landet med den største økonomien.