Joseph E. Stiglitz

Uro og usikkerhet

Om økonomien i 2017 vet vi kun dette: Året vil preges av uro og usikkerhet.

Publisert: Oppdatert:

Jeg har i årevis skrevet at økende ulikhet, særlig i USA, må håndteres før det får store politiske konsekvenser. Men den økonomiske ulikheten ble bare verre.
Jeg har i årevis skrevet at økende ulikhet, særlig i USA, må håndteres før det får store politiske konsekvenser. Men den økonomiske ulikheten ble bare verre. (Foto: Ørjan F. Ellingvåg)