De gode nyhetene starter med veksten i den amerikanske økonomien. Det er nesten helt sikkert at veksten kommer til å stige til godt over 2,2 prosent i året, som har vært vekstraten i Obamas andre periode. Trump kan få innført de keynesianske tiltakspakkene som Obama foreslo, men aldri var i stand til å levere. De påfølgende underskuddene blir kanskje beskrevet som «tilbudssideøkonomi» heller enn keynesianske tiltak, men effekten er den samme: tiltagende vekst og inflasjon.