Dette tiårets mest definerende politiske konflikt ser ut til å bli nasjonalisme mot globalisme, ikke populisme mot elitisme. Uansett hvor man ser – til USA eller Italia, Tyskland eller Storbritannia, for ikke å nevne Kina, Russland og India – er det klart at politikken styres av en oppblomstring av nasjonale følelser.