USA kan ikke vinne tollkrigen mot Kina uansett hva president Donald Trump sier eller gjør de neste månedene. Trump er av den oppfatning at han har overtaket, fordi den amerikanske økonomien er så sterk og fordi politikere fra begge partier støtter det overordnede strategiske målet: å stanse Kinas fremgang og bevare USAs verdensdominans.

Ironisk nok er det denne styrken som kan vise seg å bli Trumps største svakhet. Kina kan hente inspirasjon fra kampsportens verden og bruke motstanderens styrke som sitt våpen.