Norge har områdd seg og sender nå soldater til Jordan for å trene lokale krefter som skal slåss mot IS, heller enn å la norske spesialsoldater gjøre dette fra Bagdad. Det kan virke klokt på flere måter.

I Amman står soldatene på trygg grunn sammen med andre NATO-land.