Vi har med glede lest de mange kommentarene i kjølvannet av at vi lanserte rapporten «Shaping the Future of Work in Europe’s 9 Digital Frontrunner Countries». Poenget med rapporten er nettopp å løfte frem utfordringene automatisering, robotisering og digitalisering fører med seg og skape diskusjon. Ved å diskutere problemstillingene knyttet til digitalisering og automatisering og gjøre noen klare veivalg og prioriteringer som samfunn kan vi styre disse prosessene i en positiv retning og holde fast ved det forspranget Norge allerede har på mange av disse områdene. Fordi, som rapporten beskriver, hvis vi ikke forsøker å styre utviklingen, kan vi risikere at vi ender opp med flere negative konsekvenser enn positive.

Vi trenger virkelig en gjennomgripende og grundig diskusjon om fremtidens arbeidsmarked i Norge, med substans og dybde. Vi håper flere vil benytte de neste dagene og ukene til å lese rapporten (du kan google tittelen, så finnes den på McKinseys nettsider). Vi gleder oss til mange gode diskusjoner og samtaler.(Vilkår)