Ved å sparke FBI-sjef James Comey sier president Donald Trump at etterfølgeren vil lide samme skjebne og at alle andre bør frykte for sin stilling. 

Trump er enten en genial høyrisikotager som kalkulerer med at ingen tør gå mot ham eller en uvitende amatør som tror at sjefen for FBI kan avlegge troskapsed til presidenten. Alt tyder på at det siste er tilfelle. Det er ikke godt nytt for resten av verden.