Et sentralt mål for norsk utenrikspolitikk har lenge vært å støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet. Men det multilaterale samarbeidet er i ferd med å endre karakter. Den viktigste langsiktige endringsfaktoren er trolig den forsterkede rollen Kina er i ferd med å innta.