Janne Haaland Matlary

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole

Kronikk: Å leve med til dels stor risiko i hverdagen er fullt mulig

Hvordan lever jeg uten å påvirkes av frykt? Hvordan unngår jeg at omgivelsene påvirker meg? Djervhet og motstandskraft er stoiske dyder.

Publisert: Oppdatert:

Situasjonen under pandemien ligner en krigstilstand på eget territorium, skriver artikkelforfatteren. Helsepersonell tester pasienter for koronasmitte utenfor Aker sykehus.
Situasjonen under pandemien ligner en krigstilstand på eget territorium, skriver artikkelforfatteren. Helsepersonell tester pasienter for koronasmitte utenfor Aker sykehus. (Foto: Aleksander Nordahl)