Noen av pasientene som har vært smittet av koronaviruset, har fått langvarige symptomer og plager. Innen legevitenskapen omtales dette som «Lang Covid».

Men, Covid er ikke bare en sykdom, det er også en økonomisk, politisk og sosial krise. Hva er lang Covid fra et slikt perspektiv? Det korte svaret er økt ulikhet, og dermed også økt risiko for politisk og sosial ustabilitet, innad i land og kanskje også mellom land.