Invasjon og aggresjon midt i Europa er et ytre sjokk for våre liberale demokratier, som hadde avskrevet krig som statens maktmiddel for tredve år siden.

Sivile og deres infrastruktur bombes. Gammeldags, grusom, total ødeleggelse. Krigsforbrytelser.

  • Dette ytre sjokket måtte få en robust reaksjon fra vesten.