Den ukrainske motoffensiven har hittil ikke skapt noen endring som påvirker krigens videre gang. Ukraina har bare tatt tilbake små områder uten spesiell strategisk betydning, med følbare egne tap. En slik utvikling kan ikke fortsette i ubegrenset tid, selv om de ennå ikke har satt inn sin hovedstyrke i offensiven.