Det pågår en debatt om EØS-avtalens fremtid, om Norges status og handlingsrom, og vår rolle i utformingen av fremtidens Europa. Mye er skrevet og sagt om hvordan de norske erfaringene rundt EØS kan inspirere EU eller Storbritannia, men kan brexitforhandlingene også si noe om Norges forhold til Europa og EU? Jeg tror det.