Det pågår en debatt om EØS-avtalens fremtid, om Norges status og handlingsrom, og vår rolle i utformingen av fremtidens Europa. Mye er skrevet og sagt om hvordan de norske erfaringene rundt EØS kan inspirere EU eller Storbritannia, men kan brexitforhandlingene også si noe om Norges forhold til Europa og EU? Jeg tror det.

En ting er at det er åpenbart tidkrevende og vanskelig å melde seg ut. Utmeldelsen legger beslag på store administrative og økonomiske ressurser.