Ulf Sverdrup

Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt

Mer inne enn ute

Brexit synes å ha endret Norges status i EU. Resultatet er at Norge er oppgradert, ikke nedgradert.

Publisert: Oppdatert:

For Norge, som er både utenfor og innenfor på samme tid, er en grensedragning mellom medlem og ikke-medlem svært viktig. Vår «modell» har hele tiden vært basert på at man kan være både utenfor og innenfor på samme tid.
For Norge, som er både utenfor og innenfor på samme tid, er en grensedragning mellom medlem og ikke-medlem svært viktig. Vår «modell» har hele tiden vært basert på at man kan være både utenfor og innenfor på samme tid. (Foto: Per Thrana)