Fra nå av gjelder ikke Minsk III som en strategisk opsjon der Vesten kan forhandle med Ukraina om en avtale med Russland. Dette er den strategien president Macron har forfektet og hatt tysk støtte for.

Den andre strategien er det britene og amerikanerne som har – våpenhjelp til Ukraina, slik at russerne kan svekkes mest mulig.