President Biden og Nato har varslet at dersom Russland skulle stå bak noe som kan ansees som angrep eller invasjon av Ukraina, vil det blir møtt med mottiltak som vil være katastrofale («disaster») for Russland.

Få vet hvilke mulige mottiltak USA, Nato og Europa vurderer, men det vil ganske sikkert være en kombinasjon av militære, økonomiske og diplomatiske virkemidler. Et spørsmål presser seg frem: finnes det sanksjoner og mottiltak som kan avskrekke Putin?

Det er ikke nytt at sanksjoner diskuteres når det gjelder Russland.