På kort sikt er fortsatt vestlig støtte til Ukraina den aller viktigste utenrikspolitiske saken. Norge må også finne sin plass i den nye stormaktspolitikken og vi må utvikle relasjonen til land utenfor «vesten». Alt dette vil være vanskelig, men Norge er i en ganske god posisjon.