På alle andre områder forventer folk bare mer og mer åpenhet. Det kreves fullt innsyn i politikeres tekstmeldinger og private samtaler. Da det kom frem at den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA spionerte på Angela Merkel og andre ble det full skandale. Da bør det og kreves full åpenhet rundt pengestrømmene i verden.

Skjulte pengestrømmer fra korrupsjon, kriminalitet og skatteunndragelse er et enormt problem. Så mye som en fjerdedel av verdens bruttonasjonalprodukt, verdier for mer en 130.000 milliarder kroner eller 25 oljefond, er gjemt unna i skatteparadiser. Et nettverk av banker, stråmenn og finansfolk finansierer borgerkriger. Den brutale terrorbanden ISIL selger store mengder olje og tiltrekker seg millioninvesteringer fra krigsentreprenører. Menneskesmuglere, narkobaroner og korrupte diktatorer hvitvasker penger for å kjøpe herskapshus i nabolaget til fotballklubben Chelsea i London.

Ulovlige pengestrømmer hindrer utvikling og fattigdomsbekjempelse. Mer penger forsvinner ut av Afrika hvert år enn det som kommer inn fra bistand og private investeringer tilsammen. Mer penger forsvinner fra India hvert år enn det som brukes på utdannelse. Svarte penger tilsvarende hele Indias bruttonasjonalprodukt er gjemt unna i utenlandske banker.

Vi må ha mer åpenhet rundt eierskap og pengestrømmer. Det er helt ufattelig at vi etter 25 år med etterforskning ikke har klart å identifisere hvem som faktisk eide Scandinavian Star, og dermed er ansvarlig for tragedien som tok livet av 159 mennesker. Det er ubegripelig at Google kan komme unna med at den halvannen milliarden de tjente på reklamesalg i Norge skal beskattes i Irland. Selskaper som knapt betaler skatt i Norge eller Storbritannia gjør det ihvertfall ikke i Burundi eller Nepal.

I OECD jobber vi mye med å samkjøre medlemslandenes skattesystemer for å fremme gode pengestrømmer og stoppe de dårlige. Det er ingen tvil om at mer åpenhet er nødvendig. Selskaper bør ha ett tall på hvor mye de tjener i hvert land. Ikke et tall for regnskapsføreren, et annet for investorene og et tredje for offentligheten. Det bør være åpenhet rundt alle kostnadene slik at vi kan trekke utgiftene fra inntektene og identifisere skatteunndragelser eller utbetalinger knyttet til korrupsjon. Det bør kreves åpenhet rundt virksomheten i alle land, også i skatteparadiser. Det gir ingen mening å kreve åpenhet rundt de 50 millionene et oljeselskap påstår de tjente på Afrikas vestkyst, dersom de på mystisk vis også tjente 200 millioner i et skatteparadis i Kariben. De fleste er enige i det.

Norge har lenge vært en pådriver for åpenhet og bedre lover for å stoppe uredelige pengestrømmer. Regjeringen har sagt at de skal sette inn støtet mot skatteflukt og utenriksminister Børge Brende deltok på toppmøtet om ulovlige pengestrømmer under Verdensbankens vårmøte. Det viktigste man gjør er å få på plass et solid lovverk som fremmer åpenhet. Da må unntak fjernes og hull tettes.

Heldigvis skjer det også mye internasjonalt. Den konservative regjeringen i Storbritannia har vært en pådriver i EU etter at det kom frem at Starbucks og andre amerikanske selskaper nesten ikke betalte noe skatt i landet. USA og Kina jobber sammen i G20-forumet for å slå ned på skatteunndragelse. Tidligere president i Sør-Afrika Thabo Mbeki leder en koalisjon for å samordne nasjonale tiltak i Afrika. De krever at rike land gir innsyn til bankene sine og slår ned på finansforbrytere i Europa og Amerika hvor pengene oftest ender opp.

Norge har unik kompetanse på forvaltning av naturressurser og kan bidra internasjonalt. Norge var med å dra i gang det verdensomspennende EITI- initiativet om åpenhet i pengestrømmer fra olje- og gruvevirksomhet. Olje for Utvikling har bidratt til at Mosambik og Ghana får mest mulig penger til fattigdomsbekjempelse ut av oljeressursene sine. Norge spiller en helt sentral rolle i Sør-Sudan hvor oljerikdommen nå sløses bort på krig og ødeleggelser istedenfor å finansiere utvikling. Norge kan samle Sør-Sudans utviklingspartnere, inkludert Kina, USA og Etiopia, for å kreve full åpenhet i oljepengestrømmen. Det kan kun bli fred i Sør-Sudan dersom de stridene partene kan se at oljepenger ikke brukes til å kjøpe våpen til fienden.

Full åpenhet vil kvele ulovlige pengestrømmer fra korrupsjon, kriminalitet og skatteunndragelse. Åpenhet vil bidra til fred, fattigdomsbekjempelse og utvikling. For å kreve full åpenhet i resten av verden må vi begynne med oss selv. Hvis ikke vi leder an, hvem skal gjøre det da?

Erik Solheim, leder i OECDs utviklingskomité.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Kronikken er skrevet i anledning et seminar om skatteunngåelse og åpenhetsloven førstkommende fredag i Oslo. Arrangør er Publish What You Pay Norge.