Janne Haaland Matlary

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole

Suverenitet og maktens primat

Vesten intervenerer i Venezuela på tross av normen om ikke-innblanding. Men kritiserer ikke Kina fordi det er så mektig.

Publisert: Oppdatert:

Der mandatet mangler, men katastrofen er et faktum, vil i alle fall jeg mene at man skal intervenere. Dette gjelder også der folket lider i den grad vi ser i Venezuela. Men der en stat legges under press av stormakter uten at det er slike motiver, er innblandingen uakseptabel.
Der mandatet mangler, men katastrofen er et faktum, vil i alle fall jeg mene at man skal intervenere. Dette gjelder også der folket lider i den grad vi ser i Venezuela. Men der en stat legges under press av stormakter uten at det er slike motiver, er innblandingen uakseptabel. (Foto: Luis Robayo/AFP/NTB Scanpix)