Etter finanskrisen i 2008 har mange land vært vitne til den nest lengste vekstperioden etter annen verdenskrig. Men selv om den globale veksten fortsatt er på rundt 3,6 prosent, var nedgangen i 2008 så sterk at mange land fortsatt opererer med tilnærmet nullrente, og stater har forhøyet gjeld som følge av mange år med ekspansiv finanspolitikk.