En verden i ulage

De politiske systemene, nasjonalt og internasjonalt, knaker i sammenføyningene. Nå må tillit og fellesskap bygges.

Publisert: Oppdatert:

Automatisering kan redusere behovet for ufaglært arbeidskraft i industrien kraftig, og lede til ytterligere polarisering mellom en lavtlønnet servicesektor for de mange, og høytlønnede teknologiarbeidsplasser for de få.
Automatisering kan redusere behovet for ufaglært arbeidskraft i industrien kraftig, og lede til ytterligere polarisering mellom en lavtlønnet servicesektor for de mange, og høytlønnede teknologiarbeidsplasser for de få. (Foto: Kimm Saatvedt, Hydro)