Eni Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter et tilsyn på plattformen hvor el-sikkerheten ble gjennomgått.

– Forholdene som varselet peker på, skal være gjennomført før produksjonen på Goliat gjenopptas, slår Petroleumstilsynet fast.

Feltet har de siste ukene vært stengt for vedlikehold og det er i denne perioden at det har vært ført tilsyn. Petroleumstilsynet opplyser at det ble funnet bekymringsfulle forhold knyttet til tennkilder i eksplosjonsfarlige områder på plattformen.

– Dette er feil som går inn i kategorien for storulykkesrisiko. Usikre tennkilder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikke bør inngå i samme setning. For å si det litt banalt; det kan ikke være gnister i områder med olje og gass, sier Ingen Anda i Ptil til Teknisk Ukeblad.

– Blir utbedret

Eni Norge opplyser at feilene vil bli utbedret.

– Vi tar pålegget til Ptil til etterretning og vil etterkomme tilsynets krav, opplyser oljeselskapet.

Goliat-plattformen har hatt en rekke problemer etter at produksjonen startet i mars i fjor. Så langt er det rapportert 47 hendelser på plattformen, inkludert gasslekkasjer, strømbrudd og skader, ifølge Bellona.

– Tåler ikke ulykke

Greenpeace mener at det nå har vært nok problemer ved plattformen.

– Den siste utviklingen kommer på toppen av en hel serie med lignende situasjoner. Eni sier hver gang at de skal fikse problemet, hver gang får de fornyet tillit, og så har de altså på nytt brutt tilliten, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, til NTB.

Han mener selskapet bør fratas operatørskapet for feltet og at det bør gjøres en grundig vurdering av om plattformen kan repareres eller om den må hogges opp.

– Miljøet i Barentshavet er ekstremt sårbart og tåler ikke at det skjer en alvorlig ulykke der ute. Det jobber hundrevis av mennesker på plattformen. Selv små ulykker er ekstremt vanskelig å håndtere der ute i havet, sier Gulowsen.

Eni: Forholder oss til tilsynet

Direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt Andreas Wulff i Eni Norge vil ikke kommentere påstandene.

– Vi forholder oss til Petroleumstilsynet i denne saken og har dialog med dem. Vi ønsker ikke å å kommentere Greenpeace sine utspill utover det, sier Wulff til NTB.

Han sier de regner med at plattformen vil bli holdt stengt noen uker til før produksjonen kan gjenopptas. Han sier at utstyret som hadde alvorlige mangler, allerede er tatt ut av drift eller utbedret.

Støttes av fagforening

Fagforeningen Industri Energi ønsker pålegget om stans i produksjonen på Goliat velkommen.

– Vernetjenesten i selskapet var bekymret over at man ikke har god nok kontroll med tennkilder på feltet. Petroleumstilsynet har nylig gjennomført tilsyn som konkluderte med pålegget. Det er en beslutning vi støtter, sier nestleder Lill Heidei Bakkerud.

Hun understreker at Industri Energis tillitsvalgte og vernetjenesten er i dialog med ledelsen i Eni, for å finne en løsning.(Vilkår)