Arbeiderpartiet er i ferd med å utmeisle nytt partiprogram. Innspill fra partimedlemmene er blitt systematisert av et eget utvalg som skal presentere sitt arbeid under Aps programkonferanse førstkommende onsdag.

– Medlemmene har diskutert hvordan samfunnet vil se ut om vi ikke foretar endringer fram mot 2029. Et av temaene som særlig kom opp, var boligpolitikken. Det er et stort engasjement i Arbeiderpartiet på dette området, sier Astri Aas-Hansen og Karin Yrvin i utvalget til NTB.

Prisvekst
De viser til at den kraftige økningen i boligprisene gjør det vanskelig for mange å kjøpe egen bolig.

– Det er en sentral politisk oppgave å bidra til at det bygges nok boliger, og at det tilrettelegges for skoler, transport, barnehager og fritidsanlegg. Det krever gode beregninger av framtidige byggebehov, boligplaner og strategiske tomtekjøp i kommunene, sier Yrvin.

Et av forslagene fra Ap-utvalget er derfor å utarbeide egne boligplaner i kommunene samt effektivisere behandlingen av plan- og byggesaker. Videre foreslås det å styrke Husbankens låneramme samt gjeninnføre Husbankens kvalitetsnormer for å sikre minstestandarder på bygg.

– Lettere å eie
Grasrota i Ap krever også politiske løsninger som gjør det lettere å gå fra å leie til å eie bolig.

– Kommuner og beboere må gis mulighet til å innfase et avdragselement i husleie i kommunale boliger. I tillegg må det være muligheter for etablering av utleieboliger og ungdomsboliger i regi av boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og private, sier Yrvin.

Utvalget ber også om at det vurderes å utvide ordningen med boligsp#229 for ungdom. Flere studentboliger må også på plass, fastslår hun.

– Men bygging av flere studentboliger må ikke gå på bekostning av annen boligbygging i pressområder, sier hun. (©NTB)

Les også:
Tjener en formue som boligeier
Slik blir du boliginvestor
Slik sikrer du deg «dobbelt» rentefradrag
Byttet megler - fikk 1,4 mill. mer for leiligheten
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.