Oljefondet har store investeringer i Larsen & Toubro, som utvikler et oppskytingssystem for det indiske atomvåpenarsenalet, og Thales, som er involvert i Frankrikes modernisering av atomvåpen. Det kommer fram i den ferske rapporten «Don't bank on the bomb» fra PAX og fredsprisvinner Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Rapporten kommer ut hvert år og tar for seg utviklingen i investeringer i atomvåpen globalt. I årets rapport framgår det at færre selskaper investerer i atomvåpenproduksjon, men de totale summene som blir investert i atomvåpenprodusenter har økt massivt.

I rapporten får Statens pensjonsfond utland ros for å ha solgt seg ut av flere atomvåpen-relaterte virksomheter, fire nye så sent som i januar i år. Men fondet må tåle refs for fortsatt å ha store andeler i de to virksomhetene.

Ber om nedsalg

Også DNB og Norges største pensjonsselskap, KLP, blir bedt om å selge seg ut av atomvåpen-relaterte virksomheter. De to sistnevnte har vedtatt å ikke investere i produksjon av masseødeleggelsesvåpen, deriblant atomvåpen, men har fortsatt kunders penger investert i atomvåpenproduksjon, ifølge rapporten.

– I Norge har vi sett en positiv og helt nødvendig utvikling, men DNB, KLP og oljefondet har fortsatt en jobb å gjøre for å bli fullstendig atomvåpenfrie. Den jobben håper vi de tar på alvor. Ingen bør ha sparepenger plassert i et masseødeleggelsesvåpen, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Norges Bank, som forvalter Statens pensjonsfond utland, har så langt ikke besvart NTBs forespørsel om kommentar til kritikken.

Jobber for forbud

Statens pensjonsfond Norge, som forvaltes av Folketrygdfondet, og Storebrand trekkes fram i rapportens «Hall of Fame», over selskaper som ekskluderer samtlige atomvåpenprodusenter.

Westhrin sitter i styret til ICAN sammen med PAX. Norsk Folkehjelp har et stort engasjement for beskyttelse av sivile mot eksplosive våpen og har i en årrekke arbeidet for atomvåpenforbud og bevisstgjøring rundt konsekvensene av atomvåpen. Organisasjonen er representert ved Grethe Østern i den internasjonale styringsgruppen til ICAN.(Vilkår)