Det er ikke ofte politikere forteller at de angrer. Men det gjør SV-representant Heidi Sørensen på en uvanlig åpen og ærlig måte i fredagens DN. Hun forteller hvor inderlig hun angrer på at hun gikk med på å innføre grønne sertifikater da hun satt som statssekretær i Miljøverndepartementet.

Grønne sertifikater pålegger kraftselgerne at en viss andel av kraften de selger, skal være ny fornybar kraft. Siden alle må gjøre det, veltes regningen over på forbrukerne som tvinges til å subsidiere utbyggingen av den nye kraften.

Dette er fullstendig meningsløse subsidier som det er lett å forstå at Sørensen angrer på. Så å si all norsk kraft er fornybar, og den blir ikke renere av at det bygges ut mer. Den nye fornybare kraften vil derfor ikke presse ut forurensende kraft slik som i de fleste andre land. Den vil føre til at det blir så mye kraft at prisen faller.

Fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå og professor Eirik S. Amundsen ved Universitetet i Bergen har beregnet at sertifikatene vil bidra til at den norske kraftprisen blir 10–15 øre lavere i 2020 enn den ville vært uten sertifikatordningen, ifølge Aftenposten. Det fører til at norske husholdninger og bedrifter bruker mer kraft, og det er det motsatte av målet for klimapolitikken.

I klimapolitikken er politikernes hovedtiltak klimakvoter som øker prisen på forurensende kraft. Da øker også prisen på annen kraft. Det bidrar til at flere typer og mer fornybar kraft blir lønnsomt. Utslippene av klimagasser reduseres både ved at høyere priser reduserer etterspørselen etter kraft og ved at forurensende kraft blir dyrere i forhold til fornybar kraft.

I Norge bidrar grønne sertifikater, eller elsertifikater som de også kalles, til det motsatte. Her ender det opp med at vi bruker mer kraft og at lavere priser gjør at vi nye fornybare energikilder blir mindre lønnsomme. Sørensens fortvilelse er at subsidiene brukes til å bygge ut små og mellomstore kraftverk som gir store ødeleggelser av naturmangfoldet. Og subsidiering av ødeleggelse av norsk natur er en høyst merkelig politikk.

Daglig leder i Småkraftforeningen, Henrik Glette, mener at Norge, som renner over av fornybare ressurser, har en plikt til å bygge ut og overføre kraft til et Europa som skriker etter fornybar energi. Men hvis Europa virkelig skriker etter mer fornybar energi fra Norge burde det ikke være behov for å subsidiere den frem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.