Etter hvert som solcelleindustrien er blitt større og mer moden, har prisene falt kraftig. Samtidig blir FNs klimapanels advarsler stadig dystrere, og behovet for ren energi større. Kombinasjonen har fått pengene til å strømme til solbransjen, de siste årene.