I et brev til Skatteetaten beskriver Aker-selskapet Seetee planer om å utvinne kryptovalutaen bitcoin i Norge, på vegne av et datterselskap i Sveits.

«Norge er Europas største produsent av vannkraftbasert energi. Tilgang til stabil og grønn energi er vesentlig for å kunne tilby grønn it» heter det i brevet.

Hvem som sendte dokumentet skulle i utgangspunktet være unntatt offentligheten, men en detalj avslører at det dreier seg om Seetee – bitcoinselskapet Kjell Inge Røkke lanserte i mars i fjor. Utover å kjøpe kryptovaluta for en halv milliard kroner, har selskapets planer i liten grad vært kjent.

Ola Snøve i Seetee bekrefter at det er de som har sendt forespørselen, men sier bitcoinutvinning i Norge bare er en teoretisk problemstilling. Foreløpig.

– Brevet gir ikke uttrykk for konkrete planer. Men for i det hele tatt å komme i posisjon til å lufte mulige investeringer overfor Aker, må vi finne ut om vår oppfatning av hvordan det gjøres med moms og skatt i bransjen er korrekt, sier han.

Skatteetaten bekrefter i sitt svar at salg av datakraft til datterselskap i utlandet vil være fritatt moms. Seetee nevner også Hongkong og Singapore som mulige steder å etablere seg.

Bitcoin «utvinnes» eller «mines» med energikrevende datamaskiner i et konstant tempo. Jo mer verdien på bitcoin stiger, jo flere datamaskiner settes inn i jakten. Etter en kraftig prisoppgang, er industriens strømforbruk sammenlignbart med Norges, ifølge Cambridge-universitetets bitcoin Electricity Consumption Index.

Ifølge samme indeks utvinnes 0,58 prosent av bitcoin i Norge. Virksomheten er omstridt, blant annet fordi den får redusert elavgift på linje med andre datasentre for å produsere noe med svært uklar samfunnsnytte.

Det er ikke Seetees plan å drive ren kommersiell utvinning.

– Seetee vil bare drive mining i de tilfellene der det kan bidra til det grønne skiftet, med grønn energi og uten at det går på bekostning av annen aktivitet, sier Snøve.

En «bitcoin-gruve» i Sibir i Russland. Kryptovalutaen utvinnes ved at spesialiserte datamaskiner som dem på bildet forsøker å knekke kompliserte koder. Kursoppgangen har gjort utvinning til en enorm, strømkrevende og materialintensiv industri.
En «bitcoin-gruve» i Sibir i Russland. Kryptovalutaen utvinnes ved at spesialiserte datamaskiner som dem på bildet forsøker å knekke kompliserte koder. Kursoppgangen har gjort utvinning til en enorm, strømkrevende og materialintensiv industri. (Foto: Maxim Shemetov)

Ser til nord

I et 23 sider langt aksjonærbrev Kjell Inge Røkke skrev i mars, som Snøve hjalp ham med å skrive, argumenterer Aker-eieren for at bitcoin er et «økonomisk batteri»:

«Batterier er avgjørende for å nå målene i Parisavtalen. Vår ambisjon er å være en verdifull partner for fornybarprosjekter» skrev han.

Strøm er dyrt å frakte og vanskelig å magasinere. Om strømmen kommer fra sol eller vind er den i tillegg uforutsigbar. Røkke mener bitcoin-utvinning løser dette ved å gjøre om billig strøm til verdier, og ved å kunne ta av fornybare produksjonstopper når det ikke er etterspørsel ellers.

Ola Snøve i Seetee sier bitcoinutvinning i Norge bare er en teoretisk problemstilling. Foreløpig.
Ola Snøve i Seetee sier bitcoinutvinning i Norge bare er en teoretisk problemstilling. Foreløpig. (Foto: Gunnar Lier)

Selv om skyhøye strømpriser sør i Norge har preget overskriftene denne vinteren, gjelder problemstillingen også her. På grunn av begrenset utvekslingskapasitet i det norske kraftnettet har prisene holdt seg lavere i Midt- og Nord-Norge.

– Betyr brevet til Skatteetaten at dere mener bitcoin kan brukes til å balansere strømmarkedet i Norge?

– Hvis noen har lyst til å vedlikeholde og oppgradere kraftverk i Nord-Norge for å øke strømoverskuddet ytterligere i en periode, og har lyst til å finansiere prosjektet med bitcoin i en overgangsperiode, så vil vi kikke på det, sier Seetee-sjef Snøve etter en tenkepause.

Han ønsker ikke å utdype ytterligere.

– Bedre med kullkraft

Ideen om kryptovaluta som økonomisk batteri er omstridt, og begge sider kan peke på nedlagte kraftverk som er blitt lønnsomme ved hjelp av mining – både fornybare og fossile.

Seetee er heller ikke alene om å tenke i de baner. Den norske bitcoin-pioneren Sturle Sunde har argumentert for at bitcoin-utvinning kunne gjøre eksisterende vannkraftverk mer lønnsomme, og insentivere oppgradering og nybygg rundt i landet.

Norske Harmonychain varslet denne uken at de ville ha mining med såkalte strandede energikilder som nytt forretningsområde.

«Flere kraftprodusenter har meldt interesse for dette» skrev selskapet i en børsmelding ellers lett på detaljene.

Robert Næss var blant dem som svarte Sturle Sunde i fjor. Nordeas investeringsdirektør mener at premisset er grunnleggende feil, i den forstand at det store strømforbruket til bitcoin ikke teknisk sett er nødvendig.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.
Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea. (Foto: Eivind Senneset)

– Det er bare å endre noen linjer kode, så kunne du oppnådd det samme uten å kaste bort så mye strøm, sier Næss.

Han utfordrer også et annet premiss, nemlig at bitcoin-produksjon kan skrus av og på for å tilpasse seg tilbud og etterspørsel, og slik fungere som et fleksibelt «batteri».

– Det er enkel matte. De nyeste, dyreste maskinene er ekstremt effektive, og selv med dagens høye europeiske strømpriser vil det lønne seg å ha dem gående på fossil energi døgnet rundt heller enn å skru av når det ikke er tilgjengelig fornybar. Du kan i teorien drive fleksibel utvinning med utrangert utstyr, men dette blir fort ulønnsomt ettersom nye mer effektive maskiner kobler seg på, sier Næss.

Han undrer seg over satsingen til et av Norges største industrikonsern.

– I lys av profilen til Aker synes jeg det er litt rart at de har et selskap som driver med utvinning av bitcoin. Jeg synes bitcoin-mining er verre enn kullkraft, for det produserer tross alt strøm som kan gå til varme og lys folk trenger, i motsetning til bitcoin, sier Næss.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram sier regjeringen ser på tiltak for å stramme inn mot kryptobransjen i Norge. Før valget ville regjeringspartiene innføre full elavgift.
Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram sier regjeringen ser på tiltak for å stramme inn mot kryptobransjen i Norge. Før valget ville regjeringspartiene innføre full elavgift. (Foto: Per Thrana)

Ser på innstramning

Før valget var de nye regjeringspartiene sammen med SV enige om at det burde innføres full elavgift for kryptobransjen. Nå sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at ulike tiltak vurderes, men at det er for tidlig å si noe konkret.

– Regjeringen er opptatt av at norsk fornybar kraft brukes på en måte som skaper verdier for samfunnet, bidrar aktivt til det grønne skiftet og hjelper oss med å nå Norges klimamål. Utvinning av kryptovaluta er i de fleste tilfeller meget energikrevende, og jeg ser som nevnt på ulike virkemidler for å adressere dette, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.