Flere steder langs kysten har det vært kappløp om å få statlige midler til å bli et hydrogenknutepunkt for utslippsfritt maritimt drivstoff.

Nå har statlige Enova tildelt 1,1 milliarder kroner til fem utvalgte knutepunkter for å få realisert de høye hydrogenambisjonene.

669 millioner kroner tildeles de fem nye knutepunktene, mens 451 millioner tildeles syv nye skip som skal gå på hydrogen og ammoniakk.

– Nå kan man ikke lenger skylde på at hydrogen ikke er tilgjengelig, for nå kommer det. Nå blir det nok hydrogen tilgjengelig for å ta de store stegene, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

Venstre kritisk

Torsdag la regjeringen frem sitt veikart for grønt industriløft, hvor hydrogen er ett av syv satsingsområder. Næringsminister Jan Christian Vestre har ambisjoner om å gjøre hydrogen til en stor norsk eksportindustri. Men parallelt vi regjeringen gire opp hydrogen og ammoniakk som et utslippsfritt alternativ for skipsfarten.

Bruk av hydrogen har sine fordeler på lengre distanser hvor batteri kommer til kort.

For skipsfarten er det kritisk å få opp et nettverk av fyllestasjoner.

– Det hjelper ikke komme til neste havn hvis det ikke er fyllestasjon for hydrogen. Noen må lage den. Det er et essensielle høna- og egget-problemet. Derfor kommer Enova med dette løftet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Sveinung Rotevatn (V) er kritisk til at hydrogenplanen ikke er konkret nok og mener regjeringen skyver sine ulne mål foran seg.

– Regjeringen setter ingen mål for produksjon av hydrogen. Det er heller ingen signaler om at de vil vurdere dette. Det er noe som bransjen ønsker seg for å skape forutsigbarhet, påpeker Rotevatn.

Nord til Glomfjord

Knutepunktene kommer fra Kristiansand i sør til Glomfjord i nord:

Glomfjord: Enova støtter et produksjonsanlegg for grønt hydrogen i regi av Glomfjord Hydrogen as. Selskapet er eid av Greenstat, Nel, Meløy Energi og Troms Kraft.

Rørvik: Det planlagte produksjonsanlegget for grønt hydrogen i Rørvik får støtte på opptil 125,7 millioner kroner. Her vil NTE og H2 Marine i samarbeid med flere aktører bygge et hydrogenproduksjonsanlegg til flere type fartøy.

Hitra: Hydrogenknutepunkt Midt-Norge tildeles opp til 113 millioner kroner. Dette er et fellesprosjekt mellom Trønderenergi og Statkraft som vil stå for hydrogenproduksjon og -bunkring på Hitra Industripark og Kysthavn, Jøsnøya.

Florø: Enova støtter HyFuels produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Florø med opptil 132 millioner kroner. Bak HyFuels står Fjord Base Holding sammen med Sogn og Fjordane Energi og Gasnor.

Kristiansand: Hydrogenknutepunkt Agder tildeles opptil 148 millioner kroner. Målet er å produsere og selge komprimert hydrogen til båter som er i rute via Kristiansand. Bak knutepunktet Everfuel og Greenstat i samarbeid med industrinettverket Eyde.

Knutepunktene vil ha en kapasitet til å levere hydrogen til 40 fartøy.

Nye skip

Overgangen til hydrogen krever også store investeringer i tilpasning av skip.

– For å bruke hydrogen, så må man ha teknologien. Da er ikke nok ta et fartøy og bytte ut drivverket med en tank, det må designes på nytt, sier klimaministeren.

Rederiene som får støtte spenner seg fra kontinentale bilskip til bulkskip i kystfart.

  • Færder Tankers får 205,6 millioner kroner i støtte til to tankskip og to bilskip som tar i bruk ammoniakk som drivstoff. Dette er deep sea-fartøyene som kan gå tilnærmet utslippsfritt.
  • Ocean Infinity får 148,6 millioner kroner i støtte til verdens første hydrogendrevne containerskip. De to skipene skal gå i rute mellom Rotterdam og Oslofjorden på langtidskontrakt for Samskip.
  • Thor Dahl bulk får 97 millioner kroner til et bulkfartøy som skal gå på komprimert hydrogen ved bruk av brenselceller.
Her jobber 27 vindturbiner på spreng
Pilotfabrikken for hydrogen er allerede på plass i Berlevåg og håpet er at vindkraft oppe fra vidda skal bidra til en ny kjempeindustri i tettstedet ved Barentshavet.
02:24
Publisert:

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.