Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Toppsjef Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge kritiseres av eksperter for å gå over streken i bloggen Tinteguri. Foto: Thomas Haugersveen
Toppsjef Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge kritiseres av eksperter for å gå over streken i bloggen Tinteguri. Foto: Thomas Haugersveen les mer

Beskyldes for å bryte egne regler

Ifølge Innovasjon Norges egne regler skal varsling behandles konfidensielt. Toppsjef Anita Krohn Traaseth blogger om det.

Dette er saken

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth mener interne krefter driver en svertekampanje mot henne og andre nye nøkkelpersoner i Innovasjon Norge.

I blogginnlegget «Ær’e her’e er party», som ble publisert lørdag 28. november, skriver hun at hun har varslet styret om en «ukultur i selskapet».

Hun viser også til en rekke negative medieoppslag om Innovasjon Norge og det hun kaller drittpakker. Blant medieoppslagene hun viser til, er en sak i Dagsavisen om en kraftig økning i antall ansatte med høy lønn. En annen er en sak om at seks ansatte har stevnet Innovasjon Norge for usaklig oppsigelse.

Innovasjon Norge er et særlovsselskap som skal bidra til nærings- og distriktsutvikling. Staten eier 51 prosent direkte, mens fylkeskommunene eier resten.

Vis mer
Det har stormet rundt det statlige selskapet Innovasjon Norge etter at toppsjef Anita Krohn Traaseth (43) forrige lørdag publiserte blogginnlegget «Ær’e her’e er party» på sin private blogg.

Der antyder hun at hun og andre ledende nøkkelpersoner er utsatt for en svertekampanje: «Vi har fått varslingsmeldinger fra ulike miljøer om at det pågår kampanjer mot endringene i Innovasjon Norge, mot topplederen og andre nye nøkkelpersoner», står det.

De etiske retningslinjene

Utdrag fra de etiske retningslinjene til Innovasjon Norge:

Eventuelle bekymringer og klager som fremkommer må som hovedregel formidles gjennom linjen. (...) Varslinger skal behandles konfidensielt.

Det forventes videre at medarbeidere overfor kunder og andre omtaler Innovasjon Norges interne forhold på en slik måte at det ikke vil være til skade for selskapet, dets medarbeidere eller de tjenester Innovasjon Norge tilbyr.

Innovasjon Norges omdømme påvirkes blant annet av vår evne til å kommunisere på en konsistent og profesjonell måte med eksterne aktører, inkludert mediene.

Informasjon som gis til media om Innovasjon Norges virksomhet og planer, skal være korrekt og objektiv. Kommunikasjonen skal være samordnet slik at Innovasjon Norge fremstår som enhetlig, konsistent og tillitsskapende.

Grove brudd på retningslinjer kan føre til oppsigelse og eventuelt politianmeldelse.

Vis mer
Advokat Ragnhild Bø Raugland i Juristforbundet mener Traaseth både bryter interne regler og generelle prinsipper i arbeidsmiljøloven.

– Varsling skal behandles konfidensielt. Traaseth har brutt generelle prinsipper i arbeidsmiljølovens varslingsregler og de interne retningslinjene i virksomheten, sier Bø Raugland.

Traaseth ønsker ikke å kommentere kritikken.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer enn det som er kommunisert tidligere, skriver pressekontakt Kristin Welle-Strand i Innovasjon Norge.

Ifølge selskapets egne etiske retningslinjer skal varsling holdes konfidensielt: «Eventuelle bekymringer og klager som fremkommer må som hovedregel formidles gjennom linjen. (...) Varslinger skal behandles konfidensielt.»

«Gjengjeldelse?»

I Traaseths blogginnlegg fra forrige lørdag står det videre:

«Vi har varslet styret om ukultur i selskapet som med bred støtte fra tillitsvalgte og styret skal ryddes opp i.»

– En varslingssak skal behandles med forsiktighet og konfidensialitet. Velger man å skrive om interne saker i et blogginnlegg, blir det ansett for å bringe saken ut i offentligheten, og derfor et brudd på reglene om konfidensialitet, sier Bø Raugland.

Juristforbundet organiserer jurister og advokater i privat og offentlig sektor, typisk også medlemmer i organisasjoner som Innovasjon Norge.

Arbeidsmiljøloven har forbud mot gjengjeldelse ved varsling. Bø Raugland mener blogginnlegget fra forrige lørdag kan leses som et forsøk på gjengjeldelse.

– Det kan virke som om hun som leder har reagert negativt på noen som tidligere har varslet om henne og hennes lederstil, og hvor hun her tar til motmæle på en litt utradisjonell måte. Er blogginnlegget et forsøk på gjengjeldelse? Traaseth svarer på et tidligere anonymt varsel om ukultur, sier Bø Raugland.

Advokat Ragnhild Bø Raugland i Juristforbundet mener Traaseth bryter interne regler. Foto: Elin Høyland

Ny gjennomgåelse

Traaseth omtalte også i et blogginnlegg 6. januar i år en varslingsmelding:

«Jeg har også mottatt mitt første anonyme varslingsbrev, fra en velmenende sjel, hvor jeg ble fortalt om en navngitt person som systematisk benytter enhver anledning å snakke ufordelaktig og uriktig om meg.»

– Hvis jeg hadde vært advokaten til den som leverte varselet i januar, ville jeg sagt at sånn gjør man ikke. Saken kan tas til Arbeidstilsynet, men først og fremst er det vanlig at styret i selskapet reagerer, sier Bø Raugland.

Traaseth har også helt klart brutt de interne retningslinjene om å kommunisere utad på en profesjonell og enhetlig måte ved å blogge, ifølge Bø Raugland. Hun mener det å gå åpent ut om interne, negative forhold bidrar til å sverte virksomhetens om­­dømme.

– Som leder bidrar hun ikke til en god kultur ved å skrive om dette i en ekstern blogg. Det er styret som må påpeke hvordan de ønsker at Traaseth skal opptre. Vi lever i en tid der mye endres raskt, men en moderne leder må fremdeles følge regler og verne om enkeltindividets og arbeidstagernes rett til vern, sier Bø Raugland.

For en tilsvarende handling, ville en advokat i et firma kunne få en skriftlig advarsel fra admini­strasjonen dersom vedkommende hadde gjort som Traaseth, mener Bø Raugland.

Styreleder Per Otto Dyb skriver følgende i en epost:

– Styret i Innovasjon Norge vil gjennomgå de etiske retningslinjene for å sikre at de er oppdatert i forhold til dagens krav. Utover det har jeg ingen kommentarer, skriver Dyb.

«Privat-offentlig dagbok»

Jurist og universitetslektor ved NHH, Birthe Eriksen, er klar på at loven krever at varsler fra ansatte skal behandles konfidensielt.

– Saken handler ikke bare om daglig leders ytringsfrihet. Ansattes krav på personvern setter grenser for denne. Her får man inntrykk av at daglig leder håndterer mottatte varsler ved å blogge om dem, noe som representerer risiko for identifikasjon av varslere og dermed for sanksjonering mot disse, sier Eriksen, som har skrevet doktorgradsavhandling om varsling.

Faren er at slike signaler kan medføre at andre arbeidstagere vil kvie seg for å varsle dersom det skulle være behov for det, mener Eriksen.

– Det eksisterer en rekke hindre for å varsle i utgangspunktet. Det er derfor avgjørende at ledere skaper tillit slik at det ikke oppleves enda mer utrygt å varsle, sier Eriksen.

Jusprofessor Henning Jakhelln kjenner ikke bloggen til Traaseth, men sier generelt at varslere har krav på personvern.

– Du må først og fremst sørge for at du ikke henger ut den som har varslet, det er noe loven direkte forbyr, sier Jakhelln, som er professor emeritus ved institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo.

Han er skeptisk til at toppsjefens blogg blir en «privat-offentlig dagbok.»

– Det er ikke helt uproblematisk. Hun må i denne sammenheng behandle varslerne som om hun gjorde det i egenskap av å være toppleder, sier Jakhelln.

Flere av de ansattes tillitsvalgte i Innovasjon Norge uttalte i en felles epost til DN forrige uke at de «mener at interne forhold alltid må håndteres internt først. Innovasjon Norge har på lik linje med andre bedrifter i Norge retningslinjer for hva man formidler eksternt. Disse tilstreber vi å følge også i denne saken.»

De tillitsvalgte i Innovasjon Norge vil utover dette ikke kommentere om de mener Traaseth har opptrådt i henholdt til selskapets egne retningslinjer.

 

Skeptisk til ordbruken

Oslo: Fafo-forsker Sissel C. Trygstad er kritisk til administrerende direktør Anita Krohn Traaseths bruk av «varsling» som begrep.

– Det er upresist og uheldig. Traaseth misbruker varslingsbegrepet og er med på å utvanne det. Å være imot endring er ikke et kritikkverdig forhold. Som toppleder har du all makt til å ordne opp i egen organisasjon, sier Trygstad.

Fafo-forsker Sissel C. Trygstad mener Krohn Traaseth misbruker varslingsbegrepet. Foto: Fredrik Bjerknes
– Det er underlig at en sjef sier hun «varsler styret». En sjef «forteller styret», sier Trygstad.

– Har Traaseth behandlet varslinger konfidensielt i henhold til retningslinjene?

– Nei. Hvis hun skulle behandlet dette konfidensielt, burde hun begrenset seg til å bare gå til styret med bekymringsmeldingene, svarer Trygstad.

Trygstad legger til at hun ikke kjenner til hvorvidt Traaseth er bevisst på ordbruken.

– Loven om å kunne varsle er laget for å sikre arbeidstagere mot represalier fra overordnede. Det er vanskelig å se at Traaseth er sårbar overfor represalier utover det som enhver leder må regne med å få av motstand i kraft av å være sjef, sier Trygstad.

Traaseth ønsker ikke å kommentere denne saken.

Les hele avisen

Spør ekspertene

Hva ved gründerlivet lurer du på? Hver uke forsøker Dagens Næringsliv å finne svar på dine spørsmål.

Vi sender kvittering på innsendt spørsmål og svar når det kommer

Takk for ditt spørsmål

Vi sender kvittering på innsendt spørsmål og svar når det kommer

Følg DN gründer på Facebook og Twitter