Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener en skatteordning for investeringer i gründerselskaper kan vri investeringene over fra eiendom.  Foto: Gorm K. Gaare
Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener en skatteordning for investeringer i gründerselskaper kan vri investeringene over fra eiendom.  Foto: Gorm K. Gaare les mer

Vil ha skattekutt for gründer-investeringer

Britene kan spare halve investeringsbeløpet på skatten hvis de investerer i unge selskaper. En norsk ordning skal nå utredes – mot regjeringens vilje. 

Det norske miljøet for oppstartsselskaper har de siste årene utviklet seg kraftig, med mange spennende tilskudd. Men mange opplever tilgangen på finansieringen i tidlig fase som begrenset. Nå kan skattekutt bli et virkemiddel for å få gjøre flere til oppstartsinvestorer. 

-Det virker som et målrettet grep, og erfaringen fra Storbritannia og de andre landene som har gjort dette er veldig positive, sier Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet.

Britisk kutt

I Storbritannia har man innført ordningen «Seed Enterprise Investment Scheme», der man kan få inntil 50 prosent skattekutt på investeringer på opptil 100.000 pund årlig. Det er altså mulig å spare svært mye skatt for relativt små investorer. 

Finanskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre mener regjeringen har vært motvillige og stoppet fremdriften mot at Norge også får en slik ordning. De skriver i en forslagstekst at det var bred politisk enighet om å utrede slike ordninger ved skatteforliket i vår, og nå krever de fortgang. 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med konkrete, ferdig utredede modeller til skatteincentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartsselskap basert på den britiske SEIS-ordningen og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017», heter det i forslagsteksten.

Solberg mener dette vil gjøre det lettere å få investorer, ved å gi en premie for å ta risiko.

– Det kan flytte mer kapital fra klassiske eiendomsinvesteringer og får mobilisert mer privat kapital til å være med i oppstartsselskaper, sier han.

Britisk ordning

Solberg understreker at en slik ordning må tilpasses norske forhold, men Storbritannia har vært et foregangsland. Der har de en ordning som gir kraftige incentiver for mindre investeringer.

Dette er noen av kriteriene i Storbritannia: 

  • Aksjene må eies i tre år fra dagen de skrives ut
  • Hver person kan investeres opptil 100.000 pund per år – en drøy million norske kroner.
  • Skattekuttet er på halve beløpet, så en investering på 20.000 pund kan redusere inntektsskatten til en investor fra 15.000 pund til 5.000 pund, ifølge et regneeksempel fra den britiske regjeringen.
  • Det er krav til at selskapet skal være lite, og det kan ikke være et datterselskap eller kontrollert av en større gruppe – da gjelder størrelsen på hele gruppen.
  • Hvert selskap kan maksimalt hente inn 150.000 pund under denne ordningen, altså drøyt 1,5 millioner kroner.

Mot regjeringens vilje

Forslaget skal legges frem og debatteres om få dager, og Svein Flåtten i Høyre regner med det blir vedtatt, selv om Høyre og Frp ikke støtter forslaget.

-Vi tror mange i eksisterende selskaper vil løfte litt på øyenbrynene over en slik prioritering, sier Flåtten.

Han mener det er mer fornuftig å kutte i formuesskatten, og sier slike skattekutt som det her legges opp til kan medføre uheldig skattetilpasning.

-Det er mange som sier kapital i en tidlig fase er et problem?

-Ja, men noen sier også at gode prosjekter veldig ofte får finansiering gjennom mange av de gode ordningene som finnes, sier Flåtten.

Han viser til at det blant annet finnes støtteordninger for gründere gjennom Innovasjon Norge.

-Det blir en prioritering av hvor mye man bruker på Innovasjon Norge, reduksjon av formuesskatt, og dette, som man ikke helt vet omfanget av, sier han. 

Spør ekspertene

Hva ved gründerlivet lurer du på? Hver uke forsøker Dagens Næringsliv å finne svar på dine spørsmål.

Vi sender kvittering på innsendt spørsmål og svar når det kommer

Takk for ditt spørsmål

Vi sender kvittering på innsendt spørsmål og svar når det kommer

Følg DN gründer på Facebook og Twitter