Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Andreas Thorsheim er en av gründerne bak Otovo, som installerer solceller på folks tak mot månedlige betalinger. – Jeg elsker solcellene mine og sjekker på telefonen hvor mye energi jeg har laget hver dag.  Foto: Gunnar Lier
Andreas Thorsheim er en av gründerne bak Otovo, som installerer solceller på folks tak mot månedlige betalinger. – Jeg elsker solcellene mine og sjekker på telefonen hvor mye energi jeg har laget hver dag.  Foto: Gunnar Lier les mer

– Det neste Norwegian kommer fra strømbransjen

Solcelle-gründer Andreas Thorsheim (36) venter så store teknologiske endringer av økonomien at vi må snu kraftig om på skattesystemene. Formuesskatten må opp, mener han.

– Når flere oppgaver kan gjøres av maskiner, må det bli gunstigere å jobbe og være arbeidsgiver. Samtidig vil veksten i formue for dem som lykkes kunne være mye sterkere i et slikt samfunn, og da er det naturlig at formuesskatt skal opp, sier Andreas Thorsheim.

Han er nummer åtte i DNs intervjueserie med teknologigründere. Thorsheim hadde direktørstillinger i Schibsted og Opera Software, inntil han solgte Teslaen og kastet seg ut i det usikre gründerlivet. Som gründer i Otovo tilbyr han folk å bli strømprodusenter, med solceller på eget tak. 

Teknologi og investeringer

  • Intervjuserie: DN Gründer stiller rundt årsskiftet en serie spørsmål til fremtredende gründere og investorer om investeringer og teknologiens påvirkning på økonomien.
  • Disse blir intervjuet: Petter Stordalen, Jon von Tetzchner, Silvija Seres, Siri Beate Damsleth, Tone Bjørseth-Andersen, Tharald Nustad, Alf-Egil Bogen, Andreas Thorsheim og Are Traasdahl.
  • Les alle intervjuene på DN.no/gründer
Vis mer

Fremover tror han energibransjen vil bli spesielt kraftig rammet av teknologiendringer, men resten av samfunnet vil også endres så mye at hele skattestrukturen må legges om. 

– Hvis du var statsminister, hva ville du gjort for å gjøre Norge mer fremtidsrettet?

– Det blir kutt i skatt på arbeid, innføring av borgerlønn som utlignes mot en kraftig reduksjon i skattefradrag og noen ytelser. Formuesskatten bør opp, sier Thorsheim.

Formuesskatt mener han blir nødvendig for å utligne forskjeller – for fremtidens økonomi kan skape store ulikheter. 

Andreas Thorsheim

Alder: 36

Utdannelse: Mastergrad, NHH

Karriere: Diverse lederstillinger i Schibsted, blant annet administrerende direktør i Bergens Tidende, og sist produktdirektør i Opera Software. Nå administrerende direktør og medgründer i Otovo Solar. 

Vis mer

– Er norske etablerte bedrifter generelt godt eller dårlig forberedt på de teknologiske endringene?

– Børslokomotivene kommer til å redusere bemanningen kraftig fremover, og mange av de etablerte mellomstore bedriftene er veldig oljetunge. Jeg er ikke spesielt optimistisk på det etablerte næringslivets vegne. Men det finnes noen offensive miljøer som rigger seg for å få bedre odds i krevende tider, som Kongsberggruppen, Agder Energi og Schibsted.

– Trekk frem én bransje som du tror er spesielt moden for store teknologiske endringer de neste fem årene. 

– Energisektoren. Folk vil endre forbruket radikalt – de vil lage noe av strømmen selv, lagre energi lokalt, ha programvare i huset som styrer unna innkjøp av dyr strøm og bruke mer elektrisitet i bilene. Norge vil eksportere mer ren strøm, og vi vil ha bedrifter som tar markedsandeler internasjonalt fordi de har brynt seg på et el-marked som ligger veldig langt fremme: Deregulert, digitalisert, med eltransport og med lagringskapasitet. Den kunnskapen blir en eksportvare: Det neste Schibsted eller Norwegian kommer fra strømbransjen.

– Hva er din mest spennende investering og hvorfor?
– Filter Media er jeg veldig giret på. Det er et digitalt medie som har en forretningsmodell som funker fra start og nå skal vokse. Det blir bra!
– Hva er din dårligste investering og hvorfor?
– Jeg eide Norske Skog-aksjer et år. Vet ikke helt hva jeg tenkte med da. ​

– Hvis du skulle investere 100 millioner kroner, hvordan ville du fordelt dem mellom kunstig intelligens, big data, droner, robotisering og delingsøkonomi?

– Jeg skulle gjerne vært med på å gjøre allmennhelse bedre og billigere for dem som ikke har ressurser til å betale for privat eller manøvrere offentlig helsevesen. Jeg tror veldig på å bruke programvare for å effektivisere konsultasjons- og henvisningsprosessen, og tror at det sammen med hjemmelaboratorier og maskinlæring vil løfte helsen til mange i tiårene fremover. Det er ofte mer spennende å se på problemene man skal løse enn de teknologiske virkemidlene.

Les flere intervjuer med teknologiinvestorer her:

Petter Stordalen: -Den som ikke fornyer seg vil forvitre

Are Traasdahl: -Etterlyser sterkere kapitalmiljøer i Norge

Siri Beate Damsleth: -Ville puttet 95 av eggene i samme kurv

Tharald Nustad: -Meningsløst å grave ned pengene i Oljefondet

Jon von Tetzchner: -Jeg har en ny drone, jeg mistet kontrollen over den forrige

Alf-Egil Bogen: Disse teknologiene vil supergründeren investere i

Silvija Seres: – De som føler seg trygge i sin suksessarroganse, følger simpelthen ikke med

Spør ekspertene

Hva ved gründerlivet lurer du på? Hver uke forsøker Dagens Næringsliv å finne svar på dine spørsmål.

Vi sender kvittering på innsendt spørsmål og svar når det kommer

Takk for ditt spørsmål

Vi sender kvittering på innsendt spørsmål og svar når det kommer

Følg DN gründer på Facebook og Twitter