Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Gründer Merete Nygaard sluttet som advokat for å automatisere mye av jobben advokater gjør. Bak står jurist og driftsdirektør Marte Tronstad som er en av fire ansatte i det nye gründerselskapet Lawbotics. Foto: Javad Parsa
Gründer Merete Nygaard sluttet som advokat for å automatisere mye av jobben advokater gjør. Bak står jurist og driftsdirektør Marte Tronstad som er en av fire ansatte i det nye gründerselskapet Lawbotics. Foto: Javad Parsa les mer

Bygger automatisk advokat

Gründer Merete Nygaard sluttet som advokat for å automatisere kontraktsskriving. Lykkes hun, vil det bli vanskeligere for advokater å fakturere tusener av kroner for den samme jobben.

– Som advokat jobbet jeg med immaterialrett, som betydde at jeg hadde mange teknologisterke kunder. Da begynte jeg å se hvordan «robotene kommer» og at advokatyrket sto for tur. Jeg tenkte at her har jeg sjansen til å være med fra starten, sier gründer Merete Nygaard (32) i Lawbotics. 

Lawbotics

  • Stiftet i januar 2017 av Merete Nygaard. Alexander Bakos Leirvåg kom inn som medgründer i mai 2017.
  • Fire ansatte, samt en designer på kontrakt i Danmark og et utviklerteam i Polen.
  • Utvikler en plattform for å automatisere juridisk arbeid som kontrakter og andre dokumenter. 
  • Har mottatt 700.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge.
  • Forlaget Aschehoug investerer nå 1,5 millioner kroner, gjennom et konvertibelt lån.
  • Styreleder er Christian Printzell Halvorsen, som var administrerende direktør i Finn fra 2009 til 2014. Han går også inn som investor i selskapet.
  • Før emisjonen eies 75 prosent av selskapet av Nygaard og 25 prosent av Leirvåg.
Vis mer

For et år siden sluttet Nygaard i jobben i advokatfirmaet Wiersholm. Hun startet sitt eget lille advokatfirma, hvor hun først og fremst hjalp gründere med å skrive avtaler. Men samtidig jobbet hun med å bygge Lawbotics første produkt: En kontraktsgenerator hvor hvem som helst kan sette opp ulike former for aksjonæravtaler.

Aksjonæravtaler er avtaler som avklarer sentrale spørsmål mellom eierne i et aksjeselskap og en sentral del av de fleste forretninger.

Ved å bruke 20 minutter på å klikke seg gjennom en rekke spørsmål på hvilke klausuler som skal være med i avtalen, får kunden en ferdig avtale – eller en avtale som i verste fall kun trenger noen raske endringer fra en advokat etterpå.

– Jeg har på en måte automatisert meg selv, sier Nygaard.

Tror forretningsmodellen må endres

Men planene er større enn å automatisere én enkelt kontraktstype: Målet er å lage en teknologisk plattform advokatselskaper og bedrifter kan bygge sine egne automatiseringsprodukter på. 

– Jeg tror man vil se en ganske ny verden om man automatiserer halvparten eller mer av rutinearbeidet advokater gjør, sier Nygaard.

Hun tror hele forretningsmodellen må endres i møte med digitaliseringen.

– Si at timebruken reduseres fra ti til to timer med en kontrakt. Det blir åtte timer advokaten ikke lenger kan fakturere tre, fire eller fem tusen kroner timen for. Da må advokatselskapene kanskje se på om de heller skal ta betalt for verdien de skaper, heller enn time for time, som i dag. 

Disse kan rammes

– Standardisering av klausuler har pågått en god stund allerede, og gjort at prisingen av den type arbeid allerede er på vei ned. Men at dette vil utvikle seg ytterligere, er det ikke tvil om, sier partner Tore Paulshus i Deloitte Advokatfirma.

Han deler advokatarbeid i tre segmenter:

  • Rådgivning i kompliserte problemer, som for eksempel skattejuridiske løsninger eller tvister.
  • Enkle kontroll- og rapporteringsoppgaver, som å skrive standardavtaler eller skatteoppgaver.
  • Enkel rådgivning, som å forklare en kunde hvilke lover og regler som gjelder på et område i en enkeltsituasjon.

Det siste segmentet er allerede rammet av digitaliseringen og vanskeligere å tjene penger på for advokater, fordi man i stor grad kan finne informasjonen man trenger på internett. Men både det siste og det midterste segmentet vil bli utsatt for videre automatisering, mener Paulshus. 

– Jeg er ganske sikker på at advokatene fortsatt vil trenges, men jeg tror automatiseringen særlig vil ramme en del av de mindre og mellomstore advokatfirmaene. Vinnerne vil være de som både er ledende på teknologi og komplisert jus, sier Paulshus.

Aschehoug investerer

Lawbotics har fått støtte fra Innovasjon Norge, men for å finansiere ferdigstillingen kommer nå også bokforlaget Aschehoug inn som investor. 

At et bokforlag blir oppstartsinvestor handler om digitaliseringen av undervisnings- og fagstoff, som er en av forlagenes inntektskilder.

Aschehoug er fra før av investor i et knippe teknologiselskap, blant annet selskapet bak de populære mattespillene Dragonbox. Konkurrenten Cappelen Damm har på sin side kjøpt seg inn i helsesektoren med Var Healthcare, som digitaliserer prosedyrer og manualer.

– Lawbotics har et godt team og jobber med spennende ting. Vi selger mye juridisk litteratur, derfor er også investeringer i den sektoren spennende, sier utviklingsdirektør Anders Kvamme i Aschehoug.(Vilkår)

Spør ekspertene

Hva ved gründerlivet lurer du på? Hver uke forsøker Dagens Næringsliv å finne svar på dine spørsmål.

Vi sender kvittering på innsendt spørsmål og svar når det kommer

Takk for ditt spørsmål

Vi sender kvittering på innsendt spørsmål og svar når det kommer

Følg DN gründer på Facebook og Twitter