I dag er det Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier og forvalter utmarksressursene i det meste av Finnmark, men flere steder ønsker lokalbefolkning selv å bestemme over fiske, jakt, bærplukking og hogst.

Spørsmålet i saken som skal opp i Høyesterett fra onsdag, er hvem som har rett til å styre og forvalte et område på 470 kvadratkilometer, fra Meskelva i vest til grensen mellom Nesseby og Vadsø i øst. Utfallet av saken kan skape presedens for andre områder i Finnmark, potensielt et område nesten 100 ganger større, 46.000 kvadratkilometer, et ressursrikt areal større enn Danmark.

– Politisk er dette en viktig sak. Får et bygdelag tilkjent forvaltningsrett for utmark, er det en erkjennelse og aksept av at folk der har rettigheter, at det de har forvaltet i århundrer, er deres rett, akkurat som i sør der det selges jaktkort og fiskekort, og lokale myndigheter forvalter sine områder, sier professor i kulturvitenskap Ivar Bjørklund ved Norges arktiske universitet (UiT) til NTB.

Saken

Bakgrunn for saken er at Nesseby bygdelag ønsker eksklusive rettigheter til å forvalte bruk av lokale områder, et krav de fremmet for Finnmarkskommisjonen.

I 2013 konkluderte kommisjonen med at lokalbefolkningen har selvstendige, men ikke eksklusive, bruksretter til tvisteområdet. Nesseby bygdelag tok saken til Utmarksdomstolen, og 23. januar 2017 fikk lokalbefolkningen medhold i at den alene har rett til å styre og forvalte ressursene. FeFo anket dommen til Høyesterett.

– Vi har ingen egeninteresser i dette, men dette er en sak som potensielt kan det få veldig store konsekvenser for hele Finnmark. En avgjørelse fra Høyesterett vil ha stor legitimitet, uansett utfall. Det er derfor en viktig sak og ikke uten grunn at Høyesterett velger å behandle den i plenum. Den får stor betydning for framtiden og hvordan andre saker skal behandles, sier FeFo-leder Jan Olli, som understreker at de vil forholde seg til dommen, uansett hva den måtte bli.

Anerkjennelse

Høyesterett i plenum starter onsdag, og det er satt av sju dager til saken. I tillegg vil dagene før brukes til forberedelser. Etter sju rettsdager skal de 19 dommerne diskutere seg fram til rett avgjørelse i saken.

– Vi ønsker å få anerkjent at lokalbefolkningas kollektive bruksrettigheter til utmarksressurser også betyr rett til å styre og forvalte disse utmarksressursene. Noe annet er som å gi en person bruksrett til et hus, men ikke mulighet til å møblere eller bruke rommene som han vil, sier leder i Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter.

– Hvis FeFo får gjennomslag, så fortsetter forvaltninga som før. Får vi gjennomslag for vårt syn, venter en prosess der en etablerer en forvaltning der alle brukergruppene i området er delaktige. Finnmarkseiendommen vil fortsatt stå som grunneier, sier Retter.(Vilkår)