Startlån er billige lån som skal hjelpe unge og varig vanskeligstilte inn blant eiere på boligmarkedet.

Millioninntektene florerte imidlertid i bunken av søknader for startlån i Sola kommune utenfor Stavanger ifjor, skriver Dagens Næringsliv.

Av 57 husstander som fikk startlån, hadde ni av dem samlet inntekt på over én million kroner.

En saksbehandler i kommunen tildelte en enslig søker startlån, selv om søkeren hadde en årsinntekt på 1.02 millioner kroner.

– Startlånsordningen er en feilfordeling av midler. Det kan ikke være riktig at folk med millioninntekter skal subsidieres med lån til eksepsjonelt lav rente. Det er godt det endelig er innført klare retningslinjer, sier tidligere varaordfører i Sola og kommunestyremedlem for FrP, Tom Henning Slethei, til Dagens Næringsliv.

Få med inntektstak
Kraftig økning i boligprisene i Stavanger-regionen og innføring av egenkapitalkrav ved opptak av boliglån i private banker er blant årsakene til den store pågangen på startlån fra den statlige Husbanken.

I Stavanger har antallet startlånssøkere med årsinntekter over 700.000 kroner økt kraftig de siste årene. Derfor vedtok Stavanger kommune som en av de første i landet et inntektstak for startlånssøkere.

I de to Rogaland-kommunene varierer maksinntekten fra 550.000 kroner årlig for enslige uten barn, til 800.000–950.000 kroner årlig for par med barn.

Bare åtte prosent av norske kommuner har gjort som Stavanger og Sola og etablert et inntektstak for startlånsmottagere.

Ifølge en rundspørring Proba Analyse gjorde til samtlige norske kommuner, svarte 27 prosent at de ikke hadde egne retningslinjer for tildeling av startlån.

Nesten halvparten av kommunene hadde ingen praksis for å hindre at personer med god økonomi mottar startlån.

Vide rammer
- I de overordnede retningslinjene for startlån er følgende målgrupper nevnt: unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Dette gir kommunene vide rammer for å tilpasse startlånsbruken til lokale utfordringer, skriver avdelingsdirektør Are Martin Sauren i Husbanken i en e-post til Dagens Næringsliv.

Han understreker at Husbanken oppfordrer kommunene sterkt til å prioritere varig vanskeligstilte, men dette er ikke et absolutt krav i de overordnede retningslinjene.

- Uten å kjenne detaljene, vil vi si at eksempelet fra Sola kommune kan se ut til å bryte med hovedintensjonen for startlånet, som er å hjelpe vanskeligstilte. Startlån skal ikke være en utømmelig kilde til kreditt.

Sauren peker også på at selv om det er et gode å få et startlån, er det fortsatt et lån, som skal betales tilbake.

Les også: Slik tjente han 250.000 på ett år med startlån (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.