Luksusyachten S/Y Canica er for lengst blitt en forsmedelig affære for Stein Erik Hagen. Båten han bestilte i 2000 ble dobbelt så dyr som planlagt og regningen endte på 209 millioner kroner. Så ble han ilagt straffeskatt fordi ligningsmyndighetene ikke trodde på Hagen når han hevdet at hans plan var å drive kommersiell utleie av båten. Nå har han i tillegg tapt skattesaken han anla mot staten og må ut med tilleggsskatt.

Hagen bestilte personlig den 141 fot store seilbåten i april 2000 til en anslått pris på 106 millioner kroner. En måned etter ble kontrakten overført fra Hagen personlig til familieselskapet Canica etter å ha blitt rådet til å leie ut båten kommersielt. I juni 2003 inngikk Hagen en opsjon på å kjøpe båten tilbake, noe han gjorde da båten var ferdigstilt året etter. Da var båten blitt nesten dobbelt så dyr som planlagt og Canica betalte 209 millioner kroner, men Hagen kjøpte båten tilbake for 128 millioner kroner etter eget utsagn fordi utsiktene til utleie var kraftig redusert som følge av økonomiske nedgangstider. Senere krevde Canica fradrag for tapet på 81 millioner kroner. Dette fikk han ikke godkjent av ligningsmyndighetene og ble i tillegg ilagt en straffeskatt på 45 prosent fordi ligningsetaten ikke trodde at Hagen hadde ment å leie ut båten.

Hagen stevnet staten og saken gikk i Oslo tingrett i begynnelsen av november.

Imorges kom dommen, der Hagen taper på nesten alle punkter. Tilleggsskatten ble redusert til 30 prosent fordi staten brukte seks og et halvt år på saken. Når «fremdriften ikke har vært tilfredsstillende, skal dette komme skatteyter til gode», skriver dommeren.

Han blir ikke trodd på sin påstand om at Canica overtok kjøpekontrakten fordi båten skulle leies ut, og dommeren mener at den var «objektivt sett ikke egnet til å gi overskudd for Canica og kom utelukkende i stand på grunn av interessefellesskapet» mellom Hagen og Canica.

For å få skattefradrag for kostnader må disse være knyttet til en aktivitet i selskapet med økonomisk formål.

Det fremheves at Canica i selvangivelsene for 2002 og 2003 ikke ble gitt opplysninger om at det eksisterte en båtkontrakt som var overtatt fra Hagen. Det kom først frem etter ligningsmyndighetenes stedlige kontroll i 2005.

I bestillingen til verftet i Finland, var det ingenting som indikerte at båten skulle leies ut.

Tingrettsdommer Finn Haugen legger vekt på at Hagen fikk en luksusbåt etter sitt hjerte. En omtale i et seilblad som hadde fått prøveseile båten, gir en grundig gjennomgang av seilegenskapene i båten og underbygger dette, mener dommeren.

«Etter rettens vurdering beskriver dette en seilbåt som er skreddersøm for en erfaren og dedikert seileentusiast som Hagen, og ikke som en utleiebåt beregnet på velstående mennesker uten særlig kompetanse til å forstå og glede seg over båtens ekstreme egenskaper», heter det i dommen.

Vurderer anke
Hagens advokat, Vidar Strømme, i advokatfirmaet Schjødt, er skuffet over resultatet.

– Staten vant fram på de fleste punktene. Den delen av tilleggsskatten som krever grov uaktsomhet ble opphevet. Retten la ikke til grunn at det var en plan at Hagen skulle ta over båten, og statens omkostninger ble redusert. Og statens saksbehandling blir kritisert. Men ut over det var resultatet skuffende, og vi vil vurdere anke, sier Strømme.

-Både jeg og Skatt Øst er svært tilfredse med dommen. Den er etter vår oppfatning i det alt vesentlige en riktig dom. Vi ser at saken har tatt lang tid, og nedsettelsen av tilleggskatten fra 45 til 30 prosent basert på Den europeiske menneskerettskonvensjon bygger på en vurdering som vi må få tid til å se nærmere på, sier Eirik Jensen, advokat i Kluge, som var prosessfullmektig for Skatt Øst i tingretten.

Hagen gjør som Kjos (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.