Hallvard Flatland er dømt til et halvt års fengsel. To måneder av straffen gjøres betinget. Dermed må Flatland sone fire måneder i fengsel. I tillegg får Flatland inndratt nesten 1,1 millioner kroner.

Selv om programlederen nå må belage seg på et fengselsopphold, kan han trøste seg med at heller ikke Økokrim fikk viljen sin i retten i dag.

- Får fordel av tvil
Påtalemyndighetene la på forhånd ned påstand om et års fengsel for Flatland. Av dette mente aktor at ni måneder burde gjøres ubetinget. I tillegg til fengsel krevde påtalemyndigheten inndragning av 1,7 millioner kroner samt at Flatland må betale saksomkostningene.

Politiadvokat Geir Kavli i Økokrim sa i retten i slutten av oktober at allmennpreventive hensyn måtte veie tungt fordi dette er såpass samfunnsskadelig aktivitet.

- Vi synes det var en grundig dom, og vi er tilfreds med at retten deler vårt syn på at dette er hvitvasking. Så har de lagt all tvil komme tiltalte til gode. Det har kommet Flatland til gode i forhold til beløpets størrelse. Det må vi bare konstatere, og det er riktig at all tvil skal komme han til gode, sier aktor Geir Kavli i Økokrim til dn.no.

Økokrim har ingen grunn til å anke skyldsspørsmålet. Om straffeutmålingen vil bli anket er foreløpig ikke klart.

Beskyldt for hvitvasking
Flatland kom i Økokrims søkelys høsten 2000 i forbindelse med saken mot travkusk Atle Hamre. Høsten 2003 ble Flatland frikjent for hvitvasking i Oslo Tingrett, men han ble pålagt å sone 30 dager på grunn av falsk politiforkl#229.

Frikjennelsen i tingretten ble anket av Økokrim, og derfor Flatland igjen har vært i retten i høst. Økokrim har anklaget Halvard Flatland for grovt heleri og hvitvasking av penger i forbindelse med en overføring på 520.000 amerikanske dollar til sin bankkonto i Monaco.

Økokrim mente det dreide seg om hvitvasking av penger som travkusken Atle Hamre fikk fra skipsreder Thor Christensen i forbindelse med utpressingen mot ham, men dette fant ikke tingretten tilstrekkelig bevist ifjor høst.

Hallvard Flatland kaller dommen et justismord.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.