Nyhetsbyrået viser til et salgsdokument de har fått tilgang til, men selv ønsker ikke oljeselskapet å kommentere salgsplanene. Shell er operatør på olje- og gassfeltet Draugen som ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 150 kilometer nord for Kristiansund.

Shell har en eierandel på 44,56 prosent i feltet, som ifølge dokumentet produserer om lag 225.000 fat per dag. Shell startet produksjonen på Draugenfeltet i 1993, og har ifølge selskapet fortsatt en levetid på 20 år igjen.

Ifølge Reuters jobber Shell også med å selge andeler i Gjøa, Kvitebjørn, Valemon og Sindre, alle oljefelt der selskapet ikke er operatør.

Ifølge Reuters er salgsprosessen et ledd i det britisk-nederlandske selskapets forsøk på å selge andeler for 30 milliarder dollar innen utgangen av 2018 i kjølvannet av oppkjøpet av det britiske petroleumskonsernet BG Group i 2016. Så langt har selskapet solgt eiendeler for over 25 milliarder dollar.(Vilkår)