Lønnsnivået i finanssektoren er ikke bare det høyeste blant alle bransjer i Norge, det er også her man finner de klart største forskjellene i hvor mye menn og kvinner tjener.

- I finanssektoren er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn på 30 prosent, og det store utslaget handler om bonuser, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Ja, og nei
At finanssektoren er en versting i likelønnsspørsmålet vil ikke Jan Asker, administrerende direktør i Finansnæringens arbeidsgiverforening, være med på.

Han mener det absolutt ikke er riktig at det er 30 prosent forskjell mellom menns og kvinners lønn i denne sektoren, og velger å svare slik:

- Er det likelønn i finans? Det vil jeg svare både ja og nei på, sier Asker.

Det er nettopp bonusene som er kjernen i dette motstridende svaret. Lønnsforskjellene henger nemlig i stor grad sammen med at noen i finanssektoren får bonuser, mens andre ikke får dem.

- Vi har langt flere kvinner i stillinger med lavt lønnsnivå, og flere menn i stillinger med høyere lønn og bonuser, sier Asker.

Mye skaper skjevhet
 Sundnes er ikke enig i at "30-prosentsulikheten" hun trekker frem i diskusjonen er et resultat av å legge sammen epler og pærer. Hun reagerer på Asker fremstiller som et rent faktum at lønnsskjevheten skyldes at menn og kvinner har ulike stillinger i finanssektoren, og mener det må diskuteres som en årsak som det kan gjøres noe med.

- Det er absolutt relevant å vise til dette tallet, sier hun, og peker på tre punkter.

  • Bonusordningene i seg bidrar til å skape ulikheter.
  • I finansbransjen er det i stor grad lokal lønnsdannelse, og det er i det store bildet negativt for kvinner.
  • Bransjen har ikke vært flinke nok til å rekruttere kvinner til ledende stillinger.

- Finansbransjen peker seg ut, og lønnsforskjellene er betydelige, oppsummerer Sundnes.

Ikke enig i beskrivelsen
Det er flere punkter i Sundnes argumentasjon Asker ikke er helt enig i. Han tror at bransjen i mange år hatt gutteklubben grei som har ansatt andre menn i lederstillinger, men at det ikke er slik nå. Nå jobbes det aktivt for å rekruttere og motivere kvinner til lederstillinger, blant annet gjennom Futura-programmet .

Asker er heller ikke enig i at lokal lønnsdannelse skal være en ulempe for kvinner, og mener at det finnes alternativer til lønnsdannelse gjennom andre prosesser enn de offentlige forhandlingene. Han viser til en undersøkelse fra Sverige, som ikke har store sentrale oppgjør som vi har i Norge.

- Et av de tydeligste funnene var at kvinner kom godt ut av lokale lønnssamtaler, sier Asker.

Finanstilsynet foreslår nå nye regler for godtgjørelser i finansinstituasjoner.

Les: Han vil offentligjøre bonusen din (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.