– Det skapes ikke nok jobber, sier Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

Hun viser til at andelen sysselsatte i Norge har falt tilbake de siste årene. I enkelte grupper har utviklingen vært dramatisk: Blant menn mellom 25 og 29 år har sysselsettingsandelen falt med hele ti prosentpoeng de ti siste årene, ifølge Virke.

Automatisering og digitalisering

Utviklingen går allerede i gal retning og fremover kan den bli langt mer dramatisk, ifølge Virke-direktøren.

Automatisering og digitalisering vil føre til at mange av dagens tradisjonelle arbeidsplasser forsvinner fremover.

– Ifølge SSB kan én av tre jobber komme til å forsvinne, sier Madsen.

Et stort gap

Hun peker på at bedrifter innen tjenesteytende næringer som helse og omsorg, handel og kunnskaps, tradisjonelt har tatt unna for manglende jobbvekst i andre bransjer. Slik blir det ikke nødvendigvis i like stor grad fremover, siden også disse tjenestenæringene vil bli truffet av digitalisering og automatisering.

– Jeg er optimist og tjenestenæringene er utrolig gode på å omstille seg. Det vi ser er at vi kommer til å se fremvekst av mange nye virksomheter. Det er mange som ønsker å etablere virksomheter. Men mange er små og det kommer ikke til å kunne demme opp for den reduksjonen i jobber som vi ser.

– Det blir med andre ord et stort gap, sier Madsen.

Kan ikke løse alle utfordringene

Madsen mener næringslivet må få hjelp til å skape nye arbeidsplasser.

Virke mener blant annet at det må bli mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser. Samtidig mener organisasjonen at private må få konkurrere med det offentlige på like vilkår og lovverk og innrapporteringskrav må forenkles ytterligere.

– Næringslivet kan ikke løse alle utfordringene alene, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.