Tidligere denne uken omtalte DN at det er etablert 272 nye apoteker i løpet av en tiårsperiode.

Bransjeorganisasjonen Apotekforeningen avviste at mange nye og mindre apoteker gir grunnlag for bekymring.

– Det viktige for kundene er at det er farmasøyt til stede og kan svare på spørsmål, sa Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Denne oppfatningen er profesjonsforeningen til farmasøytene uenige i.

– Som profesjonsforening for farmasøytene er vi bekymret. Vi ser at mindre enheter og færre ansatte på jobb går utover det faglige miljøet. Vi har også sett eksempler på at farmasøyter jobber veldig lange vakter uten mulighet for å ha pauser, sier Rønnaug Larsen som er leder for Norges farmaceutiske forening.

Bekymringsmelding

Selv om antallet apoteker har økt, så har antallet ansatte i bransjen gått ned.

– Med høyt arbeidspress, er det lett å gjøre feil. Og små feil kan gi store konsekvenser. I verste fall kan det være snakk om liv og helse.

Farmasøytene har sendt en bekymringsmelding til Apotekerforeningen.

Her vises det til at det er liten mulighet til å konferere med kollegaer rundt faglige utfordringer fordi man er alenefarmasøyt mye av tiden. Det blir også få anledninger til kollegaveiledning på grunn av arbeidspress eller fordi man er alenefarmasøyt. Det pekes også på at det blir ingen tid til internopplæring i arbeidstiden.

– Vi vil ha dialog med Legemiddelverket for at de i sine tilsyn kan sjekke om det er faglig forsvarlig med så få på jobb.

I apotekene blir det stadig flere ansatte med utenlandsk bakgrunn. 30 prosent av landets autoriserte farmasøyter har tatt utdannelsen utenfor Norge, og de aller fleste av disse er utenlandske statsborgere.

– Det er mange flinke og pliktoppfyllende utenlandske farmasøyter som kommer til Norge, men en så høy andel helsepersonell som er ukjente med norsk helsevesen stiller krav til mye internopplæring, og det er fare for at den blir mangelfull, sier Larsen.

Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen påpeker at det i gjennomsnitt er flere farmasøyter ved hvert apotek nå enn for fem år siden, mens antallet apotekteknikere har gått ned.

– Det er helt sikkert riktig at mange farmasøyter på apotek opplever en travel arbeidsdag. Når staten reduserer marginen på reseptlegemidler, må apotekene drive mer effektivt.

Tysnes mener opplæringen av utenlandske farmasøyter er godt ivaretatt.

– Farmasøytenes fagforening peker også på at det er en utfordring at mange av farmasøytene har utenlandsk bakgrunn. Jeg er helt enig i at det er viktig at farmasøyter med utenlandsk bakgrunn er gode til å kommunisere med kundene på norsk og at de forstår norsk kultur. Opplæringstilbudene til alle apotekansatte utvikles også gjennom systematisert nettlæring. I sum står jeg ved at jeg ikke er bekymret for det faglige nivået i norske apoteker.

Vanskelig å ta pause

I mange tilfeller er det en farmasøyt alene på jobb, og det gjør driften mer sårbar, ifølge farmasøytene.

– Ofte kan ikke de apotekansatte ta de pausene de trenger. Når de skal utføre sine oppgaver, må de ha et klart hode. Selv med mye teknologi er det mange detaljer å holde rede på og mye som må vurderes.

Norges farmaceutiske forening har bedt Legemiddelverket om å vurdere lovligheten av pausestenging.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Det finnes bare gründere og kvinnelige gründere
Språkviter fastslår at en type gründer ikke eksisterer i norske aviser
01:36 Min
Publisert: