I Bertel O. Steens årsregnskap kommer det frem at konsernsjef Bjørn Maaruds grunnlønn er på fem millioner kroner, men sterke resultater øker den samlede kompensasjonen han fikk i fjor.

Konsernsjefen får nemlig også 6,5 millioner kroner i bonus for 2016. I tillegg har han ifølge regnskapet «oppnådd kriterier som ble satt ved ansettelsen i 2013 innenfor en varighet på 5 år». Det utgjør en engangsutbetaling på 4,1 millioner kroner. 

Tilfredshet

I tillegg til dette mottok Maarud 500.000 kroner i «andre ytelser» og en pensjonskompensasjon på 1,2 millioner kroner.

– Når det gjelder kriteriene for den langsiktige bonusen, så er det basert på oppnådde spesifikke mål innen kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, driftsresultat og markedsandel, skriver Maarud i en sms til DN.

Han henviser til styreleder Sverre Leiro for ytterligere kommentarer.

Leiro, som er tidligere konsernsjef i Norgesgruppen, sier han generelt ikke vil uttale seg om andres lønn, men utdyper tanken bak engangsbonusen Maarud fikk i 2016.

– Jeg har selv jobbet i handelsbedrifter, og har alltid ment at industriell langsiktighet er viktig. En handelsbedrift er ofte altfor kortsiktig i sine tiltak, noe som ikke gagner eierne. Styret og jeg som styreleder har vært opptatte at det industrielle blikket er mer langsiktig enn korte og kjappe gevinster, sier Leiro.

Styret fant dermed ut at man ville linke kriterier som medarbeidertilfredshet, topplinjevekst og markedsandel og driftsresultat til en bonusgodtgjørelse.

– Dette har med å gjøre at Bertel O. Steen er et privat selskap og ikke har aksjeopsjoner som andre ledere i bransjen har, sier Leiro.

Kan få mer

Selv om Maarud oppfylte disse kriteriene før tiden, mener Leiro at han ikke kan lene seg tilbake.

– Det er en diskusjon i styret om dagen om enda skarpere målsetninger.

– Betyr det at han kan få en ny bonusmålsetting?

– Ja, det ser jeg absolutt ikke bort ifra. Jeg ser hvor viktig det er at slike bedrifter har gulrøtter og incitamenter for ledelsen, slik at man selv kan påvirke egen lønn.

Omsatte for 16,3 milliarder

Bertel O. Steen-konsernet omsatte i 2016 for 16,3 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 396 millioner kroner. 

Konsernet selger i Norge biler fra Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën og Kia, men konsernet driver også med eiendomsvirksomhet, sko og fottøy, landbruk og industri.(Vilkår)

Indiskré lykkepille
Selv ikke grå lakk gjør Mercedes-AMG GT C roadster diskret.
00:50
Publisert: