Felles for mange av disse serveringsstedene som er sjekket, er at de lager mat med frityr. Får frityroljen for høy temperatur, kan den selvantenne, skriver Dagsavisen.

– Av stedene vi sjekket var det 212 steder som ikke brukte frityr i matlagingen. Av dem som brukte det var det 20 som ikke hadde slokkeutstyr i det hele tatt, og 24 som kun hadde manuelt slokkeutstyr tilgjengelig. 89 hadde automatisk slokkeutstyr etter forskriftene, sier branningeniør Astrid Rydholt i etaten.

3.500 bygårder kan ha for dårlig brannsikkerhet

Mange av disse serveringsstedene ligger i gamle bygårder, som er bygget på en tid med helt andre brannforskrifter enn i dag.

Tall fra Oslo kommune viser at det er rundt 3.500 gamle bygårder i Oslo som kan ha for dårlig brannsikkerhet.

Etaten ønsker at styret eller eier i gårdene undersøker hva slags risiko de har, og så tar det opp med leietakerne.

– Vår bønn er at alle går ut og sjekker at brannvarslingsanlegget virker, at rømningsveiene er merket og klare, og at de som har frityr har automatisk brannslokkingsutstyr, sier Astrid Rydholt.(Vilkår)